ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการภาคีเครือข่าย

.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการภาคีเครือข่าย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในสภาพคล่องของธนาคาร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มี.ค.56  ที่ห้องประชุมปากเมงรีสอร์ท  ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการภาคีเครือข่าย ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  ซึ่งจัดขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตรัง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง  และ สภาเกษตกรจังหวัดตรัง  รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  เพื่อลดช่องว่างระหว่างพนักงานกับเกษตรกรลูกค้า  และหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย  เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับตัวแทนเครือข่ายพันธมิตร  ในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ  เช่น การช่วยงานด้านเงินฝาก  และการสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้น  นอกจากนี้ทางภาคีเครือข่ายก็ยังช่วยสนับสนุนงานนโยบายด้านการพัฒนาชนบท  อาทิ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนี้นอกระบบ  โครงการหมอหนี้  และเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์การทำงานของ ธ.ก.ส. อีกช่องทางหนึ่ง
ทั้งนี้ทางด้าน นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ทาง ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร  และองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ  เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่าย  เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบูรณาการ  ระบบการผลิต  การแปรรูป  การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  และการตลาดของเกษตรกรในระดับต่างๆ  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน  เพื่อสอดรับกับพันธกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  ยังกล่าวต่อไปว่า  จากกระแสข่าวลือที่ว่า ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลอาจมีโอกาสล้ม  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจนทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการบริหารงานนั้น  ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  โดยในปัจจุบัน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง มีสภาพคล่องเต็มที่  ซึ่งเห็นได้จากการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร จำนวน 9,186 ล้านบาท  และมียอดเงินฝาก จำนวน  13,353 ล้านบาท  โดยในภาพรวมของ ธ.ก.ส.ทั้งประเทศนั้น มียอดเงินฝาก จำนวนกว่า 900,000 ล้านบาท และมีตัวเลขสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 18 เหนือกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดถึง 3 เท่า  ดังนั้นตนจึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรและภาคีเครือข่ายมีมั่นใจ  และเชื่อมั่นในสภาพคล่องของธนาคารต่อไป


ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

полотенцесушители дизайнwoman escortCертификат в танзаниючехлы на айфон 5sаквалоо отзывы

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *