ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด‏

ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด‏
                      ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2556 เพื่อกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด จำนวน 9 วิสาหกิจชุมชน
                      เมื่อวันที่(12 ก.พ.56) เวลา14.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ดำเนินการให้การประกวดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบ มีความเที่ยงธรรมในการตัดสินและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน โดยปีงบประมาณ 2556 มีวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด จำนวน 9 วิสาหกิจชุมชนได้แก่ วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ  วิสาหกิจชุมชนคนรักถิ่นตราเต่าทอง วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง วิสาหกิจชุมชนศูนย์รวมองค์กรธุรกิจสุโสะ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรศรีตรังวังวิเศษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้าน บ้านเกาะเนียง วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงเขาไม้แก้ว และวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

фитнес клуб красногвардейскаяmassage dubaiкуда лучше сафари в африкекупить чехол iphone 5сумки и чехлы

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *