Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » Entries tagged with "OTOP นวัตวิถี"

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง นายวัชระ ทองนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ตำบลนาโยงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและประชาชนมีความสุข ที่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยจัดนิทรรศการที่เป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่ายาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโยงทั้ง 8 หมู่บ้าน การเล่าเรื่องชุมชน การสาธิตการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น 1 สำรับ 5 เมนู ได้แก่ ผัดผักริมรั้ว น้ำพริกมะอึก แกงแม่ขมิ้นปลาย่าง ขาหมูย่างต้มใบชะมวงและขนมบัวลอยกะทิสด การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้าน และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของอำเภอนาโยง ได้แก่ หมูย่างป่ายาง กระเป๋าผ้า ขนมสารทเดือนสิบ นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกินหมูย่างป่ายาง กับขนมเบซำหรือขนมรูขนมพื้นบ้านภาคใต้ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 คน ใช้หมูย่างครึ่งกิโล ขนมเบซำ 10 ลูก ใครกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะและได้เงินรางวัลจำนวน 500 บาท ที่สอง เงินรางวัลจำนวน 300 บาท และที่สาม จำนวน 200 … Read entire article »

Filed under: story news

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน นายบัญชา โพธิ์สาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ นายยงยุทธ จิตรสำรวย นายอำเภอนาโยงทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและประชาชนมีความสุข ที่บ้านนาหมื่นศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยจัดนิทรรศการที่เป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่ายาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโยงทั้ง 8 หมู่บ้าน การเล่าเรื่องชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน การสาธิตการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น 1 สำรับ 5 เมนู ได้แก่ แกงไก่บ้านบอนดำ แกงเลียงหยวกกล้วยกับปลาย่าง หมูสามชั้นทอดกรอบ ยำมะม่วง วุ้นอัญชัญมะพร้าวอ่อน การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้าน และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของอำเภอนาโยง สำหรับชุมชนบ้านบนควน ถือได้ว่า เป็น”หมู่บ้านข้าวหลาม” ที่มีการทำข้าวหลามมากกว่า 20 ครัวเรือน โดยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนที่ประกอบอาชีพทำข้าวหลามมากกว่า 150 ปี และปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยทำข้าวหลามในกะลามะพร้าว และบ้านบนควนแห่งนี้ ยังได้มีทอผ้า ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย … Read entire article »

Filed under: story news