Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » Entries tagged with "มอบน้ำดื่ม"

ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง สนับสนุนน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญทางศาสนา ถวายในหลวง ร.10”

ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง สนับสนุนน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญทางศาสนา ถวายในหลวง ร.10”

ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง สนับสนุนน้ำดื่ม 720 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญทางศาสนา ถวายในหลวง ร.10” เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 ก.ค. 61 ณ วัดตันตยาภิรม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายณรงค์ศักดิ์ เขียวไชย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายชนะดิษฐ์ จองวราห์ศรี พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7 เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน 720 ขวด ให้กับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้สืบเนื่องจากทางจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมอาสาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระผู้ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีหน่วยงานในคณะทำงาน 36 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน ดังนั้นทาง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จึงได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจังหวัดตรัง รวมทั้งยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและความสามัคคี ของคนในชาติ อีกด้วย http://www.trangstory.com trangstory.com ทุกเรื่องเมืองตรัง … Read entire article »

Filed under: story news