Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » Entries tagged with "ชุมชนท่องเที่ยว"

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง นายวัชระ ทองนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ตำบลนาโยงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและประชาชนมีความสุข ที่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยจัดนิทรรศการที่เป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่ายาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโยงทั้ง 8 หมู่บ้าน การเล่าเรื่องชุมชน การสาธิตการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น 1 สำรับ 5 เมนู ได้แก่ ผัดผักริมรั้ว น้ำพริกมะอึก แกงแม่ขมิ้นปลาย่าง ขาหมูย่างต้มใบชะมวงและขนมบัวลอยกะทิสด การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้าน และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของอำเภอนาโยง ได้แก่ หมูย่างป่ายาง กระเป๋าผ้า ขนมสารทเดือนสิบ นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกินหมูย่างป่ายาง กับขนมเบซำหรือขนมรูขนมพื้นบ้านภาคใต้ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 คน ใช้หมูย่างครึ่งกิโล ขนมเบซำ 10 ลูก ใครกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะและได้เงินรางวัลจำนวน 500 บาท ที่สอง เงินรางวัลจำนวน 300 บาท และที่สาม จำนวน 200 … Read entire article »

Filed under: story news

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน นายบัญชา โพธิ์สาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ นายยงยุทธ จิตรสำรวย นายอำเภอนาโยงทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและประชาชนมีความสุข ที่บ้านนาหมื่นศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยจัดนิทรรศการที่เป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่ายาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโยงทั้ง 8 หมู่บ้าน การเล่าเรื่องชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน การสาธิตการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น 1 สำรับ 5 เมนู ได้แก่ แกงไก่บ้านบอนดำ แกงเลียงหยวกกล้วยกับปลาย่าง หมูสามชั้นทอดกรอบ ยำมะม่วง วุ้นอัญชัญมะพร้าวอ่อน การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้าน และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของอำเภอนาโยง สำหรับชุมชนบ้านบนควน ถือได้ว่า เป็น”หมู่บ้านข้าวหลาม” ที่มีการทำข้าวหลามมากกว่า 20 ครัวเรือน โดยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนที่ประกอบอาชีพทำข้าวหลามมากกว่า 150 ปี และปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยทำข้าวหลามในกะลามะพร้าว และบ้านบนควนแห่งนี้ ยังได้มีทอผ้า ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย … Read entire article »

Filed under: story news

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านช่อง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านช่อง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านช่อง เมื่อ วันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีประชาชนชาวตรัง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมมีการแสดงนิทรรศการสินค้าพื้นเมืองประจำของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหาร 1 สำรับ 5 อย่าง แถม 1 อย่าง โดยมี แกงกะทิสำปะสี ผัดผักเหมียง ยำผักกูด ไก่ต้มขมิ้น บวชมันเทศกับสาคู ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่น ให้ประชาชนได้ลิ้มลองกันอีกด้วย ที่สำคัญภายในงาน ได้มีเมนูข้าวยำสมุนไพรสามสีห่อด้วยใบเร็จ ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อและเอกลักษณ์สำหรับบ้านช่อง “บ้านช่อง” เป็นพื้นที่ก่อนถึงเขาพับผ้า ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง หากใครผ่านเส้นทางนี้ ซึ่งผ่านจุดที่อยู่สูงสุดของถนนเส้นนี้ และยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุง ซึ่งเชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่าตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ คือ ทวดหลักเขต … Read entire article »

Filed under: story news

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านเกาะหยี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านเกาะหยี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านเกาะหยี เมื่อ วันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านเกาะหยี ม.1 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีประชาชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมมีการแสดงนิทรรศการสินค้าพื้นเมืองประจำของท้องถิ่น อาทิเช่น หน้าพราน ลูกปัดมโนราห์ ขนมผิง คุ๊กกี้ เข็มขัดหนัง และสินค้าที่ทำจากต้นสาคู เช่น เสื่อ ขนมแป้งสาคู อีกทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหาร 1 สำรับ 5 อย่าง แถม 1 อย่าง โดยมีแกงขี้เหล็ก ยำบัวบก น้ำพริกมะขาม ปลานิลทอดกระเทียม ด้วงสาคูคั่วเกลือ และเมนูของหวานคือ สาคูเปียกมะพร้าวอ่อนกะทิสด ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นประจำบ้านเกาะหยี ให้ประชาชนได้ลิ้มลองกันอีกด้วย สำหรับบ้านเกาะหยี เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนั้นคือ มโนราห์หรือโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะการร้องและการรำขั้นสูง ทั้งนี้มีคนกล่าวกันว่า ต้นกำเนิดมาจากอินเดีย เมื่อกว่า 400 ปีที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อบูชามหาเทพทั้ง 3 นั้นก็คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์ ความเป็นศิลปะชั้นสูงของมโนราห์นั้นสามารถ ดูได้จากงานครอบครู โขนละครและดนตรีไทยที่เป็นมรดกของชาติ และเป็นที่ยอมรับว่างดงามและสูงส่ง บนปรัมพิธีจะมีเศียร 9 เศียร … Read entire article »

Filed under: story news

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านออกวัดนาปด

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านออกวัดนาปด

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านออกวัดนาปด เมื่อ วันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านออกวัดนาปด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีประชาชนชาวตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมมีการแสดงนิทรรศการสินค้าพื้นเมืองประจำของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหาร 1 สำรับ 5 อย่าง แถม 1 อย่าง โดยมี แกงส้มปลาย่างใบกระเจี๊ยบ หมูทอดสมุนไพร ยำถั่วพู ไก่บ้านต้มข่า และ ฟักทองเชื่อม ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่น ให้ประชาชนได้ลิ้มลองกันอีกด้วย “บ้านออกวัดนาปด” พื้นที่บริเวณนี้เป็นทุ่งนาอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดนาปด คือ วัดธรรมารามในปัจจุบัน คำว่า “ ออกวัด” หมายถึงทิศตะวันออกของวัดนาปดนั่นเอง ปัจจุบัน บ้านออกวัดนาปดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งขึ้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง … Read entire article »

Filed under: story news

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านตะเหมก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านตะเหมก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านตะเหมก เมื่อ วันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านตะเหมก ม.9 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีประชาชนชาวตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมมีการแสดงนิทรรศการสินค้าพื้นเมืองประจำของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหาร 1 สำรับ 5 อย่าง แถม 1 อย่าง โดยมี แกงไก่บ้านเทวดา แกงเลียงลูกเทวดา น้ำพริก ผัดผักเหลียง กล้วยบวชชี ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นประจำบ้านตะเหมก ให้ประชาชนได้ลิ้มลองกันอีกด้วย สำหรับบ้านเตะเหมก เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกจุดนึงของจังหวัดตรัง โดยมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และถือว่าเป็นตำบลที่มีอากาศดีที่หนึ่งในจังหวัดตรัง และยังมีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ไม้กวาด และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ … Read entire article »

Filed under: story news