Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » บุคคลสำคัญของตรัง

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ได้รับคัดเลือก ลูกกตัญญูฯ ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ได้รับคัดเลือก ลูกกตัญญูฯ ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผลการตัดสินลูกที่มีความลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยทางคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พ.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธาน ได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ชึ่งมีผู้ส่งเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 346 คน โดยแบ่งผลการคัดเลือกเป็นประเภทดังนี้ 1. นักเรียน นักศึกษา  จำนวน 32 คน 2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน 15 คน 3. นักร้อง นักแสดง สิลปิน  จำนวน 14 คน 4. สื่อมวลชน  จำนวน 3 คน 5. ประชาชนทั่วไป จำนวน 22 คน 6. ลูกกตัญญูฯ ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์  จำนวน  10 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรัง ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ อายุ 51 ปี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อยู่บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้รับคัดเลือก ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง  фитнес ссср дзержинскийescorts ladiesв танзании в декабребампер айфончехлы на айфон 5c … Read entire article »

Filed under: บุคคลสำคัญของตรัง

นายขำ นุชิตศิริภัทรา นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.ตรัง / เจ้าของกิจการ ยางพันธุ์ดี พันธุ์ยาง นายขำ ตรัง

นายขำ นุชิตศิริภัทรา นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.ตรัง / เจ้าของกิจการ ยางพันธุ์ดี พันธุ์ยาง นายขำ ตรังเมื่อพูดถึงเรื่องยางพารา ทุกคนก็จะนึกถึง ท่านพระยารัษฎาฯ ผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง และในยุคปัจจุบันมีอีกท่านหนึ่งที่ทุกคนรู้จัก ทุกคนเรือกคือ ลุงขำ ซึ่งถือเป็นปราร์ช แห่งวงศ์การยางพาราในยุคนี้ ประวัติส่วนตัว นายขำ นุชิตศิริภัทรา เกิดที่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๒ บิดาชื่อ นายเต็กหว่า แซ่หลี มารดาชื่อ นางนะ แซ่หลี มีพี่น้องจำนวน ๕ คน ภรรยาชื่อ นางอังกาบ มีบุตรชาย ๔ คน หญิง ๑ คน สิ่งที่ช่วยให้บุคคลผู้นี้มีประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตคือแรงผลักดันจากครอบครัวปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.ตรัง รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ฝ่ายเกษตรกรรมจังหวัดตรัง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรในทำสวน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ปี 2539-2440 อดีตรองประธานกรรมการกองทุนสวนยาง (บอร์ดกองทุน) โดยเมื่ออายุได้ ๘ ขวบ ก็ถูกส่งไปอยู่กับปู่ หรือ “ก๋ง” (นายสีหมู่ แซ่ภู่) ซึ่งเป็นสวนยางกว่า ๒๐๐ ไร่ นายขำต้องตื่นแต่เช้าไปเก็บเศษยางให้ย่าและเก็บน้ำยางจากต้นยางถึง ๒๐๐ ต้น นายขำเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านสุโสะ ซึ่งนายขำได้สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน นายขำต้องเดินบ้างวิ่งบ้างเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เพราะบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนถึง ๕ กิโลเมตร หลังเลิกเรียนก็ช่วยงานบ้าน หั่นและตำหยวกกล้วยเพื่อทำอาหารเลี้ยงหมู นายขำเรียนจบเพียงชั้น ป.๔ จึงรับจ้างกรีดยางในสวนของก๋ง ด้วยความขยันและมีความสามารถสูงกรีดยางได้ ๑๐ – ๑๒ แผ่นต่อวัน ในขณะที่คนอื่นกรีดได้เพียง ๖ – ๘ แผ่นต่อวันเท่านั้น ก๋งจึงยกที่ดินให้ ๑๖ ไร่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกยางเป็นของตนเองอย่างจริงจัง ในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๐ และได้มีโอกาสไปดูงานที่สถานีการยางคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยการยาง ได้ความรู้มาว่า น้ำยางที่ได้นั้นมาจากต้นยางพันธ์ดี ซึ่งผลผลิตสูงกว่ายางพันธุ์พื้นเมืองมาก ถ้วยรองรับน้ำยางที่ใช้ก็มีขนาดใหญ่กว่าและยังได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ยางด้วยวิธีการติดตา ที่เรียกว่า การติดตาสีน้ำตาล ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ ผลงาน1. พ.ศ. ๒๕๑๐ นายขำไปดูการให้น้ำต้นตางแบบ Springle ที่องค์การสวนยางนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นการขยายพันธุ์ยางแบบใหม่ เรียกว่า การติดตาเขียว … Read entire article »

Filed under: บุคคลสำคัญของตรัง

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย / ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัยของไทย เจ้าของฉายา มีดโกนอาบน้ำผึ้ง / ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  และในส่วนของสื่อมวลชนไทย ที่ตั้งฉายาให้แก่ บุคคลในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ผู้มีชื่อเสียงหรือนักร้องดาราที่ประชาชนให้ความสนใจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เจ้าของฉายา ‘ช่างทาสี’ และ ‘’นายประกันชั้น 1’ โดยยุครัฐบาลชวน 1 (ชวน หลีกภัย) ซึ่งคุณชวนได้ฉายาว่า ‘ช่างทาสี’ เนื่องจากท่านมักออกหน้ารับประกันแทนลูกพรรคที่ได้รับการวิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต เปรียบเสมือนกับการทาสีดำให้เป็นขาว และวาทะแห่งปีคือ ‘ยังไม่ได้รับรายงาน’ ซึ่งเป็นคำพูดที่คุณชวนมักตอบกับนักข่าวที่มาสัมภาษณ์  ยุครัฐบาลชวน 2 คุณชวนได้ฉายาอีกว่า ‘นายประกันชั้น 1’ เพราะรัฐบาลชุดชวน 2 มักเอาคุณสมบัติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของคุณชวนมารับประกันพฤติกรรมของรัฐบาล ประวัติ เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา สำเร็จการศึกษาโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 17 พ.ศ. 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2537 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณกรรม (ภาพเขียน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 1 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 50 : 23 กันยายน 2535 – 12 กรกฎาคม 2538 สมัยที่ 2 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 53 : 9 พฤศจิกายน 2540 – 17 พฤศจิกายน 2543 ประวัติการทำงาน ทนายความ นายกรัฐมนตรี บทบาททางการเมือง : หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2525-2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2526-2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2529-2531 ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531-2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2533 รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2535-2538 นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้นำฝ่ายค้าน 9 … Read entire article »

Filed under: บุคคลสำคัญของตรัง, เกี่ยวกับตรัง