Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » story news

ตรัง​ กรมหม่อนไหมต่อยอดทอผ้าไหมผ้าทอโบราณนาหมื่นศรีตรานกยูงพระราชทาน

ตรัง​ กรมหม่อนไหมต่อยอดทอผ้าไหมผ้าทอโบราณนาหมื่นศรีตรานกยูงพระราชทาน

ตรัง​ กรมหม่อนไหมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอผ้านาหมื่นศรีตรัง ร่วมถักทอสืบสาน“ผ้าทอโบราณนาหมื่นศรี” ต่อยอดส่งเสริมทอผ้าไหม “ตรานกยูงพระราชทาน” ส่งเสริมธนาคารไหม ครบวงจร หนุนด้านการตลาด                               เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มวิสาหกิจทอผ้านาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อมไหม นายสุรพล จารุพงศ์ ที่ปรึกษากรมหม่อมไหม ด้านประชาสัมพันธ์ นางทิตยาวรรณ์ กิจวรรณีกุล ผอ.สำนักงานหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 5 ชุมพร พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผ้าทอให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น หลังจากขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยูงพระราชทาน)2ประเภทคือตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (Thai Silk)ประเภทผ้าถุง ชนิดผ้ายก ประเภทลายประยุกต์ และตรานกยูงพระราชทานสีเขียว (Thai Silk Blend ) ประเภทผ้าคลุมไหล่ ชนิดผ้า ผ้ายก ประเภทลาย … Read entire article »

Filed under: story news

ตรัง​ กรมโยธาฯจัดรูปที่ดินมอบโฉนดพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวเขต​ ทม.กันตัง

ตรัง​ กรมโยธาฯจัดรูปที่ดินมอบโฉนดพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวเขต​ ทม.กันตัง

ตรัง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบินลงตรังมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวเทศบาลเมืองกันตัง พร้อมเปิดป้ายถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ                             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธนนท์ สิริเสาวภาคย์กุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายสรนนท์ จิโรจน์ในตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีรับมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง โดยมีแปลงที่ดินจำนวน 119 แปลง พื้นที่โครงการ 375-3-24.7 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 84 ราย               … Read entire article »

Filed under: story news

งานประกวดของที่ระลึกประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019″

งานประกวดของที่ระลึกประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019″

งานประกวดของที่ระลึกประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019″ จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก-ของฝาก ประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้  เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของจังหวัด  นอกจากจะเป็นสินค้าที่ช่วยย้ำเตือนความทรงจำในการมาเยือนจังหวัดแล้ว ยังเป็นสินค้าและธุรกิจสำคัญที่สามารถนำรายได้มาสู่ประชาชนและจังหวัดอีกทางหนึ่ง เหตุนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงจัดโครงการการประกวดสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้  ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019” วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ โดยจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดให้ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าของที่ระลึก ระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการในแหล่งชุมชนท่องเที่ยว   พื้นที่เป้าหมาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  จังหวัดระนอง   หลักเกณฑ์การพิจารณา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของจังหวัด ในด้านใดด้านหนึ่ง คุณภาพ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และมีแนวคิดที่เชื่อมโยงกับจังหวัดที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจหรือพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือของกลุ่ม และไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดของหน่วยงานใดๆในระดับประเทศมาก่อน   ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก-ของฝาก ประเภท บริโภค (อาหาร เครื่องดื่ม  ของว่าง) ประเภท เครื่องใช้-ของใช้ (เครื่องใช้สอย  และของใช้ทุกชนิด) ประเภท ของประดับตกแต่ง และวัตถุทางศิลปะ การส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด ผู้สนใจทุกคน ทุกกลุ่มอาชีพ สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้ไม่จำกัดเพศและอายุ ส่งกี่ผลงานก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ … Read entire article »

Filed under: story news

ตรัง ยกขบวนสุดยอดของดีอันดามัน ANDAMAN FAIR 2019 จากทุกภูมิภาคสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต

ตรัง ยกขบวนสุดยอดของดีอันดามัน ANDAMAN FAIR 2019 จากทุกภูมิภาคสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต

ตรัง พาณิชย์จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกขบวนสุดยอดสินค้าของดีอันดามัน ANDAMAN FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 – 1 เมษายน 2562 จากทุกภูมิภาค เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ท้องถิ่น “Local Economy” วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โดมติดแอร์ บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเปิดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 – 1 เมษายน 2562 พร้อมเดิน ชม ชิม ช้อป ภายในงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 156 บูธ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีศักยภาพที่ได้รับการคัดสรรให้เข้าร่วมงานหลากหลายจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ของอร่อยจากแดนใต้ อาหารทะเลนานาชนิด ของดีของเด่นของแต่ละจังหวัด และสินค้าของดีของเด่นจากทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการพร้อมใจจัดจำหน่ายสินค้าในราคาคืนกำไรลูกค้าตลอดงาน … Read entire article »

Filed under: story news

วิวาห์ใต้สมุทร 2019 พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลตรังหนึ่งเดียวในประเทศไทย

วิวาห์ใต้สมุทร 2019 พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลตรังหนึ่งเดียวในประเทศไทย

วิวาห์ใต้สมุทร 2019 พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลตรังหนึ่งเดียวในประเทศไทย นายพิชัย  มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง, เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “วิวาห์ใต้สมุทร 2019 : Trang Underwater Wedding Ceremony 2019 ” ระหว่างวันที่ 12-13-14 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก พิธีวิวาห์ใต้สมุทรเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลแห่งความรัก และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี  โดยในปีนี้เป็นปีที่  23  มีคู่บ่าวสาวร่วมงานจำนวน 17 คู่  เป็นชาวไทย 14 คู่ และชาวต่างชาติ 3 คู่ คือ จีน มาเลเซีย และเนเธอร์แลนด์ กิจกรรมของงานปีนี้  เริ่มต้นด้วยพิธีต้อนรับคู่บ่าวสาว ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จากนั้นคู่บ่าวสาวจะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดตรัง เวลา 17.00 น. คู่บ่าวสาวจะร่วมขวนแห่ไปตามถนนพระรามหก เริ่มจากหน้าโรงแรมธรรมรินทร์  ถึงหอนาฬิกา ที่พิเศษคือจะมีขบวนกลองยาวที่ยาวที่สุด โดยรวบรวมคณะกลองยาวพร้อมนางรำจากทุกอำเภอในจังหวัดตรัง นำหน้าขบวนขันหมาก และขบวนคู่บ่าวสาว สร้างความคึกครื้นและสนุกสนานตลอดเส้นทาง บริเวณหอนาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำสังข์    ส่วนงานเลี้ยงต้อนรับและประเพณีกินเหนียวจัดขึ้นที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา พิธีรดทรายสังข์และจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ จัดขึ้นบริเวณหินก้อนเดียว ใกล้กับถ้ำมรกต เกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใส  ความลึกประมาณ 8 เมตร  สามารถมองเห็นจากผิวน้ำไปสู่บริเวณที่ทำพิธีได้ และที่สำคัญคือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปลัดจังหวัดตรัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมนายทะเบียนอีกหลายท่าน ฯลฯ … Read entire article »

Filed under: story news

หนึ่งเดียวในโลก ตรังเตรียมต้อนรับคู่รักไทยเทศจูงมือดำดิ่งวิวาห์ใต้สมุทร

หนึ่งเดียวในโลก ตรังเตรียมต้อนรับคู่รักไทยเทศจูงมือดำดิ่งวิวาห์ใต้สมุทร

ตรัง หนึ่งเดียวในโลก จังหวัดตรังแถลงข่าวพร้อมต้อนรับคู่รักทั้งไทยและต่างชาติ จำนวน 16 คู่จูงมือดำดิ่งวิวาห์ใต้สมุทรทะเลตรังครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “The Moment of Love at the Emerald Cave Trang, Thailand” ร่วมสัมผัสความรักบนพื้นทราย ใต้ท้องทะเลตรัง วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่บริเวณชายหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง จัดแถลงข่าวการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าว โดยจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019 : Trang Underwater … Read entire article »

Filed under: story news

ตรัง กฟภ.รุกยกระดับสาขาอำเภอปะเหลียนเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ

ตรัง กฟภ.รุกยกระดับสาขาอำเภอปะเหลียนเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ

ตรัง กฟภ.รุกยกระดับเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียนเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ เพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงาน รองรับการเจริญเติบโตของประชากร สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ที่ต้องการความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ขานรับนโยบายภาครัฐ วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายจิระชัย สร้อยแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ นครศรีธรรมราช นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน พ.ต.อ.สิทธินันท์ สังฆพันธุ์ และนายวิชาญ ปรังพันธ์ ผจก.กฟส.อ.ปะเหลียน ร่วมตัดริบบิ้นเปิดอาคารสำนักงานปรับระดับชั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะเหลียนเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน บนพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 380 ตารางวา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ เพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงาน รองรับการเจริญเติบโตของประชากร สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ที่ต้องการความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการด้านคุณภาพไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ 9 ตำบล ของอำเภอปะเหลียน และ 3 เทศบาล                       หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นวันแรก และได้ร่วมกันปลูกต้นแก้วและต้นมะม่วงเบาจำนวน 7 ต้น รอบบริเวณอาคาร โดยมีภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง … Read entire article »

Filed under: story news

ผู้ว่าฯพังงา นำนทท.ต่างชาติดำน้ำ โชคดีพบกระเบนแมนต้าว่ายน้ำกินแพลงตอนท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯพังงา นำนทท.ต่างชาติดำน้ำ โชคดีพบกระเบนแมนต้าว่ายน้ำกินแพลงตอนท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯพังงานำนักท่องเที่ยวต่างชาติดำน้ำ โชคดีพบกระเบนแมนต้าว่ายน้ำกินแพลงตอนท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยว วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำนักท่องเที่ยวต่างชาติดำน้ำ(Scuba Diving) บริเวณเกาะบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อำเภอคุระบุรี ซึ่งนอกจากจะมีแนวปะการัง และสัตว์ทะเลสวยงามแล้ว ยังโชคดีพบกระเบนแมนต้า (Manta Ray)ว่ายน้ำกินแพลงตอนท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นที่น่าตื่นเต้นและประทับใจยิ่ง. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1203703939783646&id=696304720523573 http://www.trangstory.com … Read entire article »

Filed under: story news, ท่องเที่ยว

ประชาชนชาวตรังลุ้นผลสลากกาชาดจังหวัดตรังอย่างคับคั่ง ปรากฏว่า รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota New Yaris ได้หมายเลข 25395

ประชาชนชาวตรังลุ้นผลสลากกาชาดจังหวัดตรังอย่างคับคั่ง ปรากฏว่า รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota New Yaris ได้หมายเลข 25395

ตรัง ประกาศผลการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ปรากฏว่า รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota New Yaris ได้แก่ หมายเลข 25395 โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาลุ้นการออกรางวัลอย่างคับคั่ง                            วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 น. ที่ เวทีกลางลานวัฒนธรรมงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ซึ่งจัดขึ้นในคืนสุดท้ายของงาน โดยปีนี้มีรางวัลใหญ่การออกสลากกาชาดรางวัลที่ 1 รถยนต์ … Read entire article »

Filed under: story news

พรรคอนาคตใหม่ตรัง นำสมาชิกพรรคเดินคาราวะชาวบ้านท่ามกลางสายฝน

พรรคอนาคตใหม่ตรัง นำสมาชิกพรรคเดินคาราวะชาวบ้านท่ามกลางสายฝน

ตรัง พรรคอนาคตใหม่ตรัง นำสมาชิกพรรคเดินคาราวะชาวบ้านท่ามกลางสายฝน  ลั่นฆ้องทำกิจกรรมเสนอนโยบายอย่างเข้มข้น เผยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง ทั้ง 3 เขต ประกาศทำการเมืองไม่ใช้ระบบหัวการเมือง ไม่เอาระบบอุปถัมภ์ เน้นรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทางพรรคอนาคตใหม่จังหวัดตรัง นำโดย นายภูผา ทองนอก ผู้แทนพรรคอนาคตใหม่ประจำจังหวัดตรังนายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้ นายวสวัส วศินวรทัต ว่าที่ผู้สมัคร เขต 1 นายปองศักดิ์ ชอบทำกิจ ว่าที่ผู้สมัคร เขต 3 นายยศวัฒน์ ธีรัตน์วัฒนากุล ว่าที่ผู้สมัคร เขต3 พร้อมสมาชิกพรรค ร่วมกันทำกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเสนอนโยบายพรรคพร้อมทั้งหาสมัครสมาชิกพรรค เป็นการสร้างบรรยากาศและสีสันทางการเมืองของจังหวัดตรังเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้ทางพรรคอนาคตใหม่จังหวัดตรัง มีกำหนดจัดกองคาราวานสมาชิกเดินในเขตเทศบาลนครตรัง นายภูผา ทองนอก กล่าวว่า วันนี้ทางพรรคอนาคตใหม่ สาขาจังหวัดตรังมีการทำกิจกรรมด้วยการนำสมาชิกพรรคที่มีอยู่มาเดินคาราวานเพื่อประสานสมาชิกต่อในเขตท้องที่เทศบาลนครตรัง ซึ่งได้กำหนดการเดินตั้งแต่เวลา 09.30น.- 16.00น. เพื่อจะไปชักชวนพลังคนรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งการกำหนดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าได้มีการเสนอชื่อเข้ามาเพื่อที่จะผ่านการหยั่งเสียงภายในพรรคครบทั้ง 3 เขต ซึ่งต้องรอทางพรรคที่จะได้คัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเขต 1 มีผู้เสนอชื่อจำนวน 3 คน เขต 2 จำนวน 2 คน และเขต 3 จำนวน 3 … Read entire article »

Filed under: story news