ตรัง​ กรมโยธาฯจัดรูปที่ดินมอบโฉนดพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวเขต​ ทม.กันตัง

ตรัง​ กรมโยธาฯจัดรูปที่ดินมอบโฉนดพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวเขต​ ทม.กันตัง

ตรัง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบินลงตรังมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวเทศบาลเมืองกันตัง พร้อมเปิดป้ายถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ

18056212 18056202 18056203 18056211 18056211-1 18056201 18056210 18056208 18056209 18056206 18056207 18056204 18056205

                            เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธนนท์ สิริเสาวภาคย์กุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายสรนนท์ จิโรจน์ในตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีรับมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง โดยมีแปลงที่ดินจำนวน 119 แปลง พื้นที่โครงการ 375-3-24.7 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 84 ราย

                              นายมณฑล กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมือง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบทั้งบริเวณ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินและสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองอันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนเมือง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว

จุดเด่นเรื่องการที่เจ้าของที่ดินมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วม ยอมเสียสละที่ดินในอัตราปันส่วนที่ดินค่อนข้างสูงถึง 20-27% รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดันและทำงานประสานกัน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ทำให้นอกจากมีถนนตามผังเมืองรวมที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ยังมีสนามกีฬาที่ก่อสร้างโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีการปรับแปลงที่ดินทางสาธารณะ ลำรางสาธารณะ ให้มีรูปร่างที่เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมทั้งได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเสริมการกับการจราจรในพื้นที่โครงการ

นายลือชัย กล่าวว่า เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะที่นี้เป็นแห่งแรกจังหวัดตรังและเป็นลำดับต้นๆของประเทศ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นสิงที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชน จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกสวยงามเป็นอย่างมาก และในพื้นที่อำเภอกันตังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่นักท่องเที่ยวได้ชม และจุดมุ่งหมายสำคัญความสำเร็จของการพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ต่อไปจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน และเชื่อว่าอีกหลายโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ โดยที่จังหวัดตรังมีอีก 3 แห่งที่กำลังดำเนินการเตรียมการเพื่อจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินซึงเป็นต้นแบบและจะเป็นของจริงที่การจัดรูปที่ดินโดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาดำเนินการสนับสนุนในส่วนนี้

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *