ตรัง​ กรมหม่อนไหมต่อยอดทอผ้าไหมผ้าทอโบราณนาหมื่นศรีตรานกยูงพระราชทาน

ตรัง​ กรมหม่อนไหมต่อยอดทอผ้าไหมผ้าทอโบราณนาหมื่นศรีตรานกยูงพระราชทาน

ตรัง​ กรมหม่อนไหมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอผ้านาหมื่นศรีตรัง ร่วมถักทอสืบสาน“ผ้าทอโบราณนาหมื่นศรี” ต่อยอดส่งเสริมทอผ้าไหม “ตรานกยูงพระราชทาน” ส่งเสริมธนาคารไหม ครบวงจร หนุนด้านการตลาด

15582407658001558240742827 1558240764220 1558240760474 1558240761797 1558240755789 1558240774170 1558240758932 1558240772829 1558240754350 1558240749835 1558240770001 1558240752868 1558240771502 1558240746660 1558240767281 1558240748328 1558240768722

                              เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มวิสาหกิจทอผ้านาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อมไหม นายสุรพล จารุพงศ์ ที่ปรึกษากรมหม่อมไหม ด้านประชาสัมพันธ์ นางทิตยาวรรณ์ กิจวรรณีกุล ผอ.สำนักงานหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 5 ชุมพร พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผ้าทอให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น หลังจากขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยูงพระราชทาน)2ประเภทคือตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (Thai Silk)ประเภทผ้าถุง ชนิดผ้ายก ประเภทลายประยุกต์ และตรานกยูงพระราชทานสีเขียว (Thai Silk Blend ) ประเภทผ้าคลุมไหล่ ชนิดผ้า ผ้ายก ประเภทลาย ลายประยุกต์ ชื่อลาย แก้วชิงดวง นอจากนี้กลุ่มยังอยู่ระหว่างการขอรับการรับรองตรานกยูงพระราชทานสีเงิน (Classic ThaSilk)

                                     นางอารอบ เรืองสังข์ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมมาโดยตลอด ปัญหาที่ผ่านมาทางกลุ่มหาไหมยาก จึงพูดคุยกันว่าจะทำธนาคารไหมขึ้น โดยกรมหม่อมไหมนำไหมมาโดยไม่ต้องซื้อแต่จะต้องคืน ไปในรูปแบบใหม่ก็คือเป็นเงินในลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน ตอนนี้ทางกลุ่มทอผ้าเป็นลายโบราณ และพัฒนาจากลายโบราณมาเป็นผ้าไหม และเป็นงานที่มีคุณค่า จะทำให้ผ้าทอนาหมื่นศรีเพิ่มมูลค่า จัดการทอผ้าฝ้ายเราขายได้วันละ 300 กว่าบาท แต่ทอผ้าไหมเราขายได้ผืนละ 2 หมื่นกว่าบาท จึงต้องอาศัยหม่อนไหมมาช่วย ซึ่งหม่อนใหม่ก็ได้ลงมาดูแลและได้มาคุยกัน เรื่องการตลาด

                                     ตอนนี้ทางกลุ่มฯอยากปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะทำเป็นการท่องเที่ยวก็คือ ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะว่าเราซื้อ ที่ไว้ประมาณ 6 ล้าน ซึ่งซื้อที่เป็นที่นา และนำมาปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะช่วย ให้มีงานต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยทอเป็นผ้าไหมลายโบราณทั้งหมดมา มาขึ้นเป็นการทอผ้าไหม สำหรับผ้าทอพระราชทาน ได้นกยูงพระราชทานมา ได้แก่ นกยูงสีน้ำเงินและ นกยูงสีเขียว แต่ว่าความฝันของเราคืออยากได้นกยูงสีทอง ก็คือทำเส้นไหมเองทั้งหมด ในภาคใต้ของเรา จะไม่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งจะมีแต่ในจังหวัดชุมพรที่เดียว การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในการสาวเส้น หากทำได้มันเป็นสิ่งที่มีค่า และก็จะเป็นความภาคภูมิใจ และในตอนนี้กลุ่มสามารถจะทอผ้าไหมอยู่ประมาณ 4 คน และมีเพิ่มขึ้นมาอีก 4 คนก็จะเป็นทั้งหมด 8 คน ก็ถือว่าเราสามารถผลิตสินค้าที่ มีความต้องการของลูกค้าได้

นางสาวศิริพร กล่าวภายหลังเดินทางเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานในตลาดอย่างกว้างขวางและเป็นผ้าทอที่มีการการอนุรักษ์สืบทอดลวดลายผ้ามาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันผ้าทอนาหมื่นศรีได้มีการอนุรักษ์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยูงพระราชทาน)2ประเภทคือตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (Thai Silk)ประเภทผ้าถุง ชนิดผ้ายก ประเภทลายประยุกต์ และตรานกยูงพระราชทานสีเขียว (Thai Silk Blend ) ประเภทผ้าคลุมไหล่ ชนิดผ้า ผ้ายก ประเภทลาย ลายประยุกต์ ชื่อลาย แก้วชิงดวง นอจากนี้กลุ่มยังอยู่ระหว่างการขอรับการรับรองตรานกยูงพระราชทานสีเงิน (Classic ThaSilk) กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้การรับรอง ซึ่งตราดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ซึ่งเรียกว่า “ตรานกยูงพระราชทาน” ทรงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสาก

ปี 2562 นี้กรมหม่อนไหมมีแผนที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ และคุ้มครองไหมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป ซึ่งปัจจุบันกรมหม่อนไหมได้ส่งเสริมการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานให้แพร่หลายทั่วโลก โดยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศอีก 35 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จำนวน 27 ประเทศ จีน นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย และฮ่องกง รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นางสาวศิริพร กล่าวอีกว่า นอกจากจะเร่งส่งเสริม”ตรานกยูงพระราชทาน” แล้ว ปัจจุบันกรมหม่อนไหมได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมตามนโยบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ประกอบด้วย 1.โครงการสืบสานงาน “พ่อ “ ด้วยการยกระดับงานโครงการพระราชดำริด้านหม่อนไหมในพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมขยายผลไปยังจุดเรียนรู้ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมจำนวน 21แห่งทั่วประเทศ 2.โครงการสานต่องาน “แม่” ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จำนวน 21 แห่ง 3.โครงการรักษาพื้นที่โครงการพระราชดำริอนุรักษ์ภูมิปัญหาและทรัพยากรหม่อนไหมจำนวน 5 แห่งโดยเน้น “รักษา คน รักษา อาชีพ”ภายใต้”โครงการสร้างทายาทหม่อไหมในโรงเรียน” และ4.โครงการต่อยอดโครงการพระราชดำริสู่การผลิตหม่อนไหมครบวงจรจำนวน 4 แห่ง เป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมภายใต้โครงการกำลังใจ ณ เรือนจำชั่วคราวรวมทั้งเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวหม่อนไหม จำนวน 4 แห่งในพื้นที่โครงการศิลปาชีพบ้านห้วยเดื่อจ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์ศิลปาชีพป้าทุ้ม –ป้าไท้ จ.สกนคร พื้นที่กระเหรี่ยงโปร์ ต.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และโครงการส่งเสริมอาชีพหม่อนไหม บางกระเจ้า

สำหรับแผนส่งเสริมการตลาดและจำหน่ายผ้าทอนาหมื่นศรี ปัจจุบันนอกจากมีตลาดหลักในชุมชนแล้ว ยังได้การทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท FILA เพื่อเปิดไอเดีย เพิ่มความแปลกใหม่ของดีไซน์ในรูปแบบความเป็นไทย ด้วยผ้าขาวม้าไทย ฝีมือคนไทย ชาวจังหวัดตรัง จากชุมชมผ้านาหมื่นศรี FILA มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยสร้างอาชีพและพัฒนาชุมชนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยและด้วยความที่ FILA เป็นแบรนด์แฟชั่นจึงเล็งเห็นความสำคัญของผ้า “ผ้าไทย” และอยากร่วมอนุรักษ์การทอผ้าด้วยกี่ต่อไปร่วมสนับสนุนความเป็นไทยให้ไปไกลระดับโลก ซึ่งมีสถานที่จำหน่าย อาทิ เช่น ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลพระราม 9 เซ็นทรัลพัทยาบีช เซ็นทรัลภูเก็ตเฟติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลชิดลม และSupersports Online ทั้งนี้บริษัท FILA สั่งทอผ้าลวดลายดังกล่าว จำนวน 3,000 หลา เพื่อใช้สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *