ตรัง ยกขบวนสุดยอดของดีอันดามัน ANDAMAN FAIR 2019 จากทุกภูมิภาคสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต

ตรัง ยกขบวนสุดยอดของดีอันดามัน ANDAMAN FAIR 2019 จากทุกภูมิภาคสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต

ตรัง พาณิชย์จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกขบวนสุดยอดสินค้าของดีอันดามัน ANDAMAN FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 – 1 เมษายน 2562 จากทุกภูมิภาค เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ท้องถิ่น “Local Economy”

16763 16762 16764 16765 16766

16758 16757 16756
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โดมติดแอร์ บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเปิดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 – 1 เมษายน 2562 พร้อมเดิน ชม ชิม ช้อป ภายในงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 156 บูธ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีศักยภาพที่ได้รับการคัดสรรให้เข้าร่วมงานหลากหลายจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ของอร่อยจากแดนใต้ อาหารทะเลนานาชนิด ของดีของเด่นของแต่ละจังหวัด และสินค้าของดีของเด่นจากทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการพร้อมใจจัดจำหน่ายสินค้าในราคาคืนกำไรลูกค้าตลอดงาน นอกจากจะนำสินค้าเด่นจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมาแสดงและจำหน่ายในงานแล้ว ยังมีสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่คัดสรรมาให้พี่น้องที่เข้าชมงาน ได้เลือกซื้อ เช่น ชาจากจังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของจังหวัดตรัง ได้คัดเลือกสินค้าคุณภาพจากร้านค้าที่มีชื่อเสียง มาให้ได้เลือกซื้อภายในงานนี้ อาทิ หมูย่างที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI สินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารจากร้านอาหาร Thai Select เป็นต้น อีกทั้ง เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าระหว่างกัน เพื่อความยั่งยืนในอนาคต เครื่องประดับพลอยจากจังหวัดจันทบุรี อาหาร เด่นของภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น

16755 16753 16752 16751 16750 16749 16748
ทั้งนี้บรรยากาศภายในงาน บูธของอันดามัน และของดีทั่วทุกภูมิภาค นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินเยี่ยมชมบูธ ต่างๆ ทั้ง ชม ชิม ช้อป โดยรอบบริเวณภายในโดมแอร์

16767 16768 16769 16770 16771 16772 16773 16774 16775 16776 16777 16778

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลุ้นรับของที่ระลึกภายในงานทุกวัน และมีการแนะนำอาหารเด่นตลอดการจัดงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นในจังหวัด ส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ท้องถิ่น “Local Economy” และประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่กลุ่มภาคใต้ ฝั่งอันดามันมีศักยภาพสูง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โครงการ กำหนดให้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ครั้ง แบ่งเป็นกลุ่มผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ 43 บูธ ,กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 16 บูธ ,กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 22 บูธ ,กลุ่มอาหาร 74 บูธ และกลุ่มธุรกิจบริการ 1 บูธ

16779 16780 16781 16782
โดยได้ดำเนินการจัดงานไปแล้ว 2 ครั้ง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุดรธานี ได้รับผลการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 มีผู้ประกอบการเข้า ร่วมงาน จำนวน 156 คูหา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตรัง ห้างโรบินสัน สาขาตรัง พาณิชย์จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

16747
ด้านนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า “ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR  2019” ในวันนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เราจะจัดในพื้นที่ของเรา ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่พิษณุโลกและอุดรธานี วันนี้เรานำกลุ่มอันดามันและจังหวัดอื่น ๆ มาที่จังหวัดตรังของเราอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังได้รับของดีโดยเฉพาะของใช้ไม้สอย หรืออาหารการกิน เครื่องใช้ที่มีคุณภาพอยากคืนกำไรให้พี่น้องประชาชนในฐานะที่เราเป็นแกนหลักในเรื่องการดำเนินโครงการของดีภาคใต้อันดามัน เพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนในวันนี้เป็นวันแรก ผมเชื่อว่าได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งของดีที่นำมาในวันนี้หลักแน่นอนจังหวัดภาคใต้อันดามันทั้งกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ระนองถึงสตูลเป็นหลัก จังหวัดตรังของเราเติมประมาณ 54 บูทก็มากพอสมควร ซึ่งพยายามคัดสรรสิ่งที่เป็นสุดยอดของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามัน นอกเหนือจากนี้เพื่อสร้างสีสันเรากลุ่มต่าง ๆ ที่มาร่วมด้วยเป็นภาคีกัน ยกตัวอย่างเช่นของเชียงราย เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปที่ไหนมาที่โรบินสันจังหวัดตรัง ทั้งหมด 156 บูท ซึ่งตรงนี้ถือว่าพอสมควรเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณจำกัดทำเท่าที่ทำได้ ผมคิดว่าวันนี้นอกเหนือจากเราจำหน่ายสินค้าที่ดีและมีคุณภาพแล้วเรายังพูดถึงเรื่องมิตรภาพในทางการค้า เรียกว่า Maxing อยากให้ผู้ประกอบการในแต่ละที่มาเจอกันและพูดคุยทำความเข้าใจจะเกิดความร่วมมือในอนาคตในทางการค้า จากตัวเลข 2 ครั้งที่ผ่านมาผมก็ยังยืนยันตัวเลขว่า อย่างกรณีที่อุดรธานีเราไม่น้อยกว่า 4-5 ล้านที่เป็นตัวเงิน แต่ว่าในตัวมูลค่าในการที่จะมีคู่การค้ามันมีคุณค่าเพิ่มแต่ตรงนี้ก็ต้องรวบรวมประเมินผล ผมเชื่อว่าจะมีตัวเลขน่าสนใจและสินค้าของจังหวัดตรังเราคัดสรรสุดยอดของจังหวัดตรังจริง ๆ

http://www.trangstory.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *