ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบนควน
305910 305911 305912 305913 305914 305915 305916 305917
นายบัญชา โพธิ์สาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ นายยงยุทธ จิตรสำรวย นายอำเภอนาโยงทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและประชาชนมีความสุข ที่บ้านนาหมื่นศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยจัดนิทรรศการที่เป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่ายาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโยงทั้ง 8 หมู่บ้าน การเล่าเรื่องชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน การสาธิตการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น 1 สำรับ 5 เมนู ได้แก่ แกงไก่บ้านบอนดำ แกงเลียงหยวกกล้วยกับปลาย่าง หมูสามชั้นทอดกรอบ ยำมะม่วง วุ้นอัญชัญมะพร้าวอ่อน การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้าน และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของอำเภอนาโยง สำหรับชุมชนบ้านบนควน ถือได้ว่า เป็น”หมู่บ้านข้าวหลาม” ที่มีการทำข้าวหลามมากกว่า 20 ครัวเรือน โดยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนที่ประกอบอาชีพทำข้าวหลามมากกว่า 150 ปี และปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยทำข้าวหลามในกะลามะพร้าว และบ้านบนควนแห่งนี้ ยังได้มีทอผ้า ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *