ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

280730-1-768x1083

ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมเป็น “คนค้นครู” เสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัด เพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562 เสนอรายชื่อได้ ที่ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (Princess Maha Chakri Award)  จังหวัดตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กันยายน 2561
จึงขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 โดยคุณสมบัติของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีดังนี้
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย,
1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ – เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
1.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ,
1.4 ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัลฯ,
1.5 ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในการทำภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี
2.2 เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ
ผู้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีดังนี้
1. ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป
2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. องค์กรที่มีภารกิจเรียนรู้
4. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
โดยผู้มีสิทธิ์สามารถเสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน เสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จังหวัดตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เลขที่ 193 หมู่ 2 ถนน ตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-572028 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ www.PMCA.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *