สกอ.หนุนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้เปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชนชนฐานรากในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จังหวัดตรัง

สกอ.หนุนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้เปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชนชนฐานรากในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จังหวัดตรัง

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิด ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018 )ภายใต้หัวข้อ สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วประเทศกว่า 300 คน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศร่วมสัมมนาวิชาการ พร้อมมีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กว่า 40 บู๊ธด้วยกัน อาทิ เช่น พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จากฐานรากสู่รัฐและพาณิชย์ผลงานวิจัยดีเด่นของเครือข่ายนิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างและทั่วประเทศ และการ เสวนาทางวิชาการ อาทิ วิจัยอย่างไรให้เกืด IMPACT

28056154 28056155

ซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยทั่วประเทศ ทั้ง 9 เครือข่าย ตลอดจนการแสดงผลงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยดังกล่าว ได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

28056137 (1) 28056139 28056146 28056147 28056149 28056150 28056151

 

http://www.trangstory.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *