ตรัง ตั้งวงเสวนาระดมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจุดเริ่มขุดปากคลองไทย

ตรัง ตั้งวงเสวนาระดมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจุดเริ่มขุดปากคลองไทย

ตรัง คณะกรรมการประสานงานโครงการศึกษาคลองไทยจังหวัดตรัง ระดม ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวตรัง 3 ตำบล 2 จังหวัด จุดเริ่มขุดปากคลองไทย ตั้งวงเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไปพร้อมๆกับการทำความเข้าใจให้ความรู้กับโครงการคลองไทยอย่างต่อเนื่อง

tr 005 tr 002tr 003tr 004tr 006tr 008
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านแหลมไทร หมู่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง คณะทำงานประสานโครงการศึกษาคลองไทยจังหวัดตรัง จัดให้มีการเสวนารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “เรื่องความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทย” โดยมี นายระพี อินทร์วิเศษ ประธานกรรมการคลองไทยจังหวัดตรัง นายทัศชัย อินทร์วิเศษ เลขานุการฯคลองไทยจังหวัดตรัง นายสงวน อั้นเต้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสมหมาย หมาดทิ้ง กำนันตำบลเขาไม้แก้ว อ.สิเกา นายยงยุทธ์ ตี้ห้อ กำนันตำบลกะลาเส อ.สิเกา นายประดิษฐ์ สุขเสน กำนันตำบลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง นายสิทธิชัย บ่อม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พร้อมชาวบ้านกว่า 50 คนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการคลองไทยtr 007tr 001                       โดยที่จุดบริเวณท่าเทียบเรือบ้านแหลมไทร เป็นสถานที่อันเป็นที่ตั้งของจุดปากคลองไทยในทะเลตรัง มีพื้นที่ติดต่อ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเขาไม้แก้ว ,ตำบลกะลาเส, อ.สิเกา จ.ตรัง และ ต.หาดทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สภาพพื้นที่เป็นปากอ่าว มีชาวบ้านซึ่งมีอาชีพประมงพื้นบ้านสร้างบ้านเรืออาศัยอยู่ มีวิถีชีวิติที่เรียบง่าย นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอย่างมากแต่เป็นจุดทางภูมิศาสตร์ที่โครงการขุดคลองไทย กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของปากคลองไทยฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการประสานโครงการศึกษาคลองไทยจังหวัดตรัง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไปพร้อมๆกับการทำความเข้าใจให้ความรู้กับโครงการคลองไทยอย่างต่อเนื่อง

tr 0011                         นายระพี  อินทร์วิเศษ ประธานกรรมการคลองไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ในพื้นที่ปากคลองไทย เนื่องบริเวณดังกล่าวประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและอ้อม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อคิดในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้เกิดการตัดสินใจว่า สมควรที่จะให้มีการขุดคลองไทยหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จึงเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรี เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

tr 009                         นายสงวน อั้นเต้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตนมีความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2538  ซึ่งมีการผลักดันกันมานานแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ การดำเนินการจะต้องคิดถึงผลได้ผลเสีย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกันอย่างกว้างขวาง และอย่าวิตกไปก่อน

tr 0012
ขณะที่ นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า ผมกระทบของโครงการคลองไทยมีแน่นอน โดยเฉพาะชาวบ้านที่คลองไทยพาดผ่าน ดังนั้นชาวบ้านจะต้องได้คำตอบเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน  ทั้งด้านวิถีชุมชน และเรื่องที่อยู่อาศัย รายได้ในการดำรงชีวิตแต่ละวัน หากมีความสุข ไม่มีใครที่ไม่ต้องการ จึงต้องมีการเตรียมการในเรื่องนี้ด้วย

tr 0010                            ทางด้าน นายสมหมาย หมาดทิ้ง  กำนันตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโครงการคลองไทย ทุกฝ่ายจะต้องหาทางออกร่วมกัน จะเห็นด้วยหรือไม่ให้ใช้หลักเหตุผลตัดสินใจ โดนเฉพาะชาวบ้านริมทะเล ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องได้รับการเยียวยาในทุกๆด้าน หากมีความเป็นไปได้ของการเกิดคลองไทย เท่าที่ตนสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นเห็นด้วย

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *