กศน.ตรัง เปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันรักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

กศน.ตรัง เปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันรักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

ตรัง กศน.ตรังเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันรักการอ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 2 เมษายน 2560 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมชวนเยาวชนปลูกฝังรักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการจากห้องเรียนให้กับเด็กๆ เกิดจินตนาการที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
IMG_0062020460

IMG_0122020460 IMG_0129020460 1                              วันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ตลาดชินตา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเปิดโครงการ รักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 2 เมษายน 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอ่าน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่าน อย่างทั่วถึงและหลากหลาย ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วม กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชาชนนักเรียนนักศึกษา จำนวน 200 คนเข้าร่วมโครงการฯ

IMG_0023020460 IMG_0038020460 IMG_0086020460สำหรับ วันรักการอ่าน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย ถือเป็นวันสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักและให้ความสำคัญกับการหนังสือ เพราะนอกจากการอ่านหนังสือจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างเสริมความรู้ ความคิด จินตนาการ และพัฒนาอาชีพของตนเองได้

IMG_0073020460 IMG_0082020460 IMG_0099020460 1
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีทั้ง ออกบู๊ธหนังสือการอ่าน มีกล่องรับบริจาคหนังสือ และมีการสอนทำป๊อปอัพ หนังสือเล่มเล็ก ส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งการทำงานฝีมือต่างๆ ยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการจากห้องเรียนให้กับเด็กๆ เกิดจินตนาการที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *