ตรัง ท่องเที่ยวแนวใหม่เรียนวิถีชุมชนเกาะสุกร สร้างรายได้สู่ชุมชน

ตรัง ท่องเที่ยวแนวใหม่เรียนวิถีชุมชนเกาะสุกร สร้างรายได้สู่ชุมชน

ตรัง ชาวบ้านตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ต่อยอดจากการอบรมการท่องเที่ยว โดยผุดการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและประเพณีท้องถิ่นภายในชุมชน ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด อีกทั้งรายได้ที่เข้ามาเกิดการหมุนเวียนภายในชุมชน

IMG_0664010260 IMG_0747010260 IMG_0779010260 IMG_0787010260 IMG_0811010260 IMG_0834010260 IMG_0906010260 IMG_0937010260 IMG_0950010260
ที่บริเวณชายหาดเกาะสุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นักท่องเที่ยวกลุ่มตรัง โพสสิทีฟ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะสุกร โดยการลงพื้นที่จริงร่วมเรียนรู้ลองทำ ลองชิมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการนำร่องการท่องเที่ยวแบบใหม่แนวนักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน โดยจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายทั้งการเกี่ยวข้าว การทำประมง การแกะปู การทำขนมคล้องใจ ขนมตาหยาบ การเพ้นท์ผ้าบาติก และยังเที่ยวชมรอบเกาะในราคา 1,200 บาท 2วัน 1 คืน ราคาอยู่ที่ 1200 บาทได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง รวมค่าอาหาร ค่าจักรยาน ค่ามอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างเที่ยวรอบเกาะ และรายได้อีก 85%กลับคืนสู่ชุมชน สำหรับกิจกรรมเด่นๆจะมีการเกี่ยวข้าว ทำผ้าบาติก สานเสื่อ และทำขนมซึ่งเป็นขนมที่ชาวเกาะสุกรนิยมทำกัน หลังจากนี้จะมีดินเนอร์ตอนเย็น และพอช่วงเช้าของอีกวันจะมีการเก็บขยะทำป้ายสื่อความหมายที่เกิดขึ้นกับที่นี่ว่าประทับใจอะไรตรงไหนเป็นเสน่ห์ของเกาะสุกร
            สำหรับการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งใหม่กับนักท่องเที่ยวและกลุ่มชาวบ้าน เพื่อเชื่อมไมตรีสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับผู้มาเยือน อีกทั้งพร้อมชมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของเกาะสุกรอีกด้วย สำหรับแนวคิดของทริป ดังกล่าวต้องการให้คนเมืองมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งนี้ วิถีชีวิตของเกาะสุกรจะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีประมงสวนยางพารา ทำนาปี และปลูกแตงโม ซึ่งปีนี้หมดช่วงฤดูแตงโม และฤดูทำนาข้าว และยังมีการทำขนมประเพณีที่ชาวบ้านนิยมทำกัน ขนมเทศกาล ทำบุญในเครือญาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางมาก็จะมาพบเห็นวิถีชีวิตต่างๆของคนในเกาะสุกร ทั้งการออกทะเล ทำนาข้าว ปลูกแตงโม การเกี่ยวข้าว ซึ่งพื้นที่เกาะสุกรมีความครบทุกด้านแบบวิถีพอเพียง สำหรับขนมในเกาะสุกรจะเรียกว่า ขนมคล้องใจ ขนมตาหยาบ และขนมบูดู โดยขนมคล้องใจ จะนิยมทำกันในช่วงเทศกาลออกฮารีรายอประจำทุกปีปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะทำแจกจ่ายญาติในช่วงเทศกาลและทำขายตามที่ลูกค้าสั่งซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านเกาะสุกร หากนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวที่เกาะสุกรชาวบ้านยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะให้มาเรียนรู้ลองทำ ลองชิม ด้วยตนเอง เนื่องจากที่นี่เป็นที่ที่ปลูกกินทำเองกินเองแบบวิถีชีวิตพอเพียงIMG_0805010260
นายยิ่งยศ แก้วมี นักท่องเที่ยวกลุ่มตรัง โพสิทีฟ กล่าวว่า สำหรับแนวคิดของทริปดังกล่าวต้องการให้คนเมืองมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน อยากจะให้ชาวบ้านเกาะสุกรได้เรียนรู้ร่วมกับนักท่องเที่ยวในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยตัวเอง และได้จัดทริปนี้ขึ้นมา  เนื่องจากตรงกับรอบผลผลิตในการเกี่ยวข้าว และมีพวกอาหารทะเลและฤดูกาลท่องท่องเที่ยว หรือช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดตรัง โดยทริปนี้เป็นทริป 2วัน 1 คืน ราคาอยู่ที่ 1200 บาท ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง รวมค่าอาหาร ค่าจักรยาน ค่ามอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างเที่ยวรอบเกาะ และรายได้อีก 85%กลับคืนสู่ชุมชน สำหรับกิจกรรมเด่นๆจะมีการเกี่ยวข้าว ทำผ้าบาติก สานเสื่อ และทำขนมซึ่งเป็นขนมที่ชาวเกาะสุกรนิยมทำกัน หลังจากนี้จะมีดินเนอร์ตอนเย็น และพอช่วงเช้าของอีกวัน จะมีการเก็บขยะทำป้ายสื่อความหมายที่เกิดขึ้นกับที่นี่ว่าประทับใจอะไรตรงไหนเป็นเสน่ห์ของเกาะสุกร โดยตนเองรู้สึกประทับใจที่ที่นี่มีความเป็นธรรมชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และมีการร่วมมือกันและท้องทะเลที่สวยงามทำให้มีความน่าอยู่มาก ทำให้เป็นการท่องเที่ยวที่ดีโดยการสร้างบ้านให้น่าอยู่คนที่อยู่ในชุมชนก็เป็นคนน่ารัก ทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ได้IMG_0735010260
ด้าน น.ส.ศ-รีจิตร เขมิยาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการประสานงานจากกลุ่ม trang positive ในการจัดกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งแต่เดิมหลายปีที่ผ่านมาทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังได้ส่งเสริมกลุ่มที่ทำการท่องเที่ยวในรูปแบบของการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการเตรียมรองรับการท่องเที่ยว แต่สำหรับครั้งนี้นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตามชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้จากชาวบ้าน เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดตรัง โดยมีการคาดหวังนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มคุณภาพเพื่อให้เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดตรังมากขึ้น และได้กำหนดเป้าหมายของจังหวัดตรังเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และจะเน้นนักท่องเทียวคุณภาพ สำหรับเกาะหมูหรือเกาะสุกรซึ่งมีความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว และอัธยาศัยไมตรีของชาวบ้านเกาะสุกรทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเยอะขึ้น IMG_0988010260
ส่วนทางด้าน
องอาจ ภัทรดำรงเกียรติ ชาวตำบลเกาะสุกร กล่าวถึงวิถีชีวิตของเกาะสุกรจะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีประมงสวนยางพารา ทำนาปี และปลูกแตงโม ซึ่งปีนี้หมดช่วงฤดูแตงโม และนาข้าวเริ่มตัด และยังมีการทำขนมประเพณีที่ชาวบ้านนิยมทำกัน ขนมเทศกาล ทำบุญในเครือญาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางมาก็จะมาพบเห็นวิถีชีวิตต่างๆของคนในเกาะสุกร ทั้งการออกทะเล ทำนาข้าว ปลูกแตงโม การเกี่ยวข้าว ซึ่งพื้นที่เกาะสุกรมีความครบทุกด้านแบบวิถีพอเพียง สำหรับขนมในเกาะสุกรจะเรียกว่า ขนมคล้องใจ ขนมตาหยาบ และขนมบูดู โดยขนมคล้องใจ จะนิยมทำกันในช่วงเทศกาลออกฮารีรายอประจำทุกปีปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะทำแจกจ่ายญาติในช่วงเทศกาลและทำขายตามที่ลูกค้าสั่งซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านเกาะสุกร หากนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวที่เกาะสุกรชาวบ้านยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะให้มาเรียนรู้ลองทำ ลองชิม ด้วยตนเอง เนื่องจากที่นี่เป็นที่ที่ปลูกกินทำเองกินเองแบบวิถีชีวิตพอเพียง

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *