ตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง ติวเข้ม อปท.หนุนพัฒนาโครงสร้างคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

ตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง ติวเข้ม อปท.หนุนพัฒนาโครงสร้างคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

ตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง ติวเข้ม อปท.หนุนความรู้ด้านวิชาการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมอย่างมีคุณภาพ ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ถนนที่ทางแขวงทางหลวงชนบทตรังรับผิดชอบ 7 สายทางก็ได้ดำเนินการซ่อมฉุกเฉินไปแล้ว 6 สายทาง กำลังดำเนินการอยู่ช่วงบริเวณบ้านหนองตรุด นอกจากนั้นยังมีการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวร มีการฟื้นฟูปรับสภาพให้ดีกว่าเดิมเพื่อความแข็งแรงคงทน

img_9508221259 img_9512221259 img_9516221259 img_9520221259 img_9530221259 img_9540221259 img_9562221259 img_9565221259 img_9570221259
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเจษฎา วินสน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตรัง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นจังหวัดตรัง เข้าร่วมกว่า 300คน ซึ่งที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบท ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การบำรุงโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
ด้านนายเจษฎา วินสน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตรัง กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทให้ความสำคัญกับภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กรมทางหลวงชนบท กำหนดมาตรฐานงานทาง ควบคุมด้านวิชาการ ติดตามประเมินผล และเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานทางให้แก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอบรมในครั้งนี้จะมีการประเมิน สภาพสายทางถนนที่ถ่ายโอน รวมถึงการใช้งานระบบบริหารซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น การลงทะเบียน การใช้งาน ทางหลวงท้องถิ่น การบูรณาการโครงข่าย การปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง การใช้งานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น และการใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมา อปท.จะมีประสิทธิภาพในการดูแลถนนสายทางมากขึ้น แต่จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่พอเพียง ทางกรมทางหลวงก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปบางส่วน และในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ถนนที่ทางแขวงทางหลวงชนบทตรังรับผิดชอบ 7 สายทางก็ได้ดำเนินการซ่อมฉุกเฉินไปแล้ว 6 สายทาง กำลังดำเนินการอยู่ช่วงบริเวณบ้านหนองตรุด นอกจากนั้นยังมีการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวร มีการฟื้นฟูปรับสภาพให้ดีกว่าเดิมเพื่อความแข็งแรงคงทน

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *