ตรัง ผู้ว่าฯตรังพบปะติดตามรับทราบปัญหาราคาข้าวตรัง

ตรัง ผู้ว่าฯตรังพบปะติดตามรับทราบปัญหาราคาข้าวตรัง

ตรัง ผู้ว่าฯ ตรัง พบปะเกษตรกรผู้ทำนาพร้อมติดตามรับทราบปัญหา ราคาข้าว ของพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนา หมู่ที่ 3 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง โดยได้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาข้าวและซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ลดต้นทุนและได้ราคาที่ดีกว่า และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาหันไปหาอาชีพเสริม โดยพบว่าแต่ละปี จ.ตรัง ยังผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต้องสั่งข้าวนำเข้าข้าวมาจากจังหวัดพัทลุง และภาคอื่นๆ มาบริโภคสูงถึงร้อยละ 90

img_2013041159 img_2016041159 img_2042041159 img_2043041159
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง ออกติดตามปัญหาราคาข้าวที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งมีเกษตรกรผู้ทำนากว่า 50 รายเดินทางมาร่วมกิจกรรม พร้อมตรวจเยี่ยมแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งพบว่าราคาข้าวใน จ.ตรัง ยังไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นการทำนาปีและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งบางรายเพิ่งเริ่มลงมือทำนา โดยเกษตรจังหวัดได้ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาข้าวและซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ลดต้นทุนและได้ราคาที่ดีกว่า และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาหันไปหาอาชีพเสริม เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงปลาและอื่น ๆ เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว โดยพบว่าแต่ละปี จ.ตรัง ยังผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต้องสั่งข้าวมาจากจังหวัดอื่น ๆ มาบริโภคสูงถึงร้อยละ 90  โดยที่อำเภอนาโยงมีข้อมูลการทำนามากที่สุดใน จ.ตรัง กว่าร้อยละ 50 มี
สำหรับปีที่ผ่านมา จ.ตรัง มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 12,219 ไร่ผลผลิตจำนวน 4,748 ตัน นาปรัง 295 ไร่ ผลผลิต 118 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ต้องนำเข้าข้าวมาจากจังหวัดพัทลุง และภาคอื่นๆ ทั้งนี้อำเภอนาโยงมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด มีเกษตรกรทำนา จำนวน 1,190 ครัวเรือน พื้นที่ทำนา 5,950 ไร่ ผลผลิต 2,677 ตัน เฉพาะตำบลนาข้าวเสีย มีเกษตรกรทำนา 246 ครัวเรือน พื้นที่ทำนา 1,228 ไร่ ส่วนใหญ่ทำนาข้าวไว้สำหรับบริโภคเองในครัวเรือน สำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เช่น เล็บนก ช่อจังหวัด เข็มทอง นางขวิด นางเอก ส่วนข้าวที่เหลือจะจำหน่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้ทำนา และมีโรงสีข้าวขนาดเล็ก 5 โรง ทั้งนี้ทางอำเภอได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรชาวนาคนละไม่เกิน 10 ไร่ ๆ ละ 1,000 บาท ได้ช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินให้ชาวนาแล้วจำนวน 587 ราย เป็นเงิน 2,596,500 บาทซึ่งเกษตรกรผู้ทำนารายหนึ่งกล่าวว่า ปีนี้มีชาวบ้านหันมาทำนากันมากขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ส่วนตนก็ได้ทำนาในพื้นที่ของตนและเช่าที่นาข้างเคียงประมาณ 5 ไร่เพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคได้ตลอดทั้งปี
ส่วนด้านนายประมวล โอบอ้อม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตร จ.ตรัง กล่าวว่า ปีนี้พื้นที่ทำนามากที่สุดใน จ.ตรัง คือที่อำเภอนาโยงหรือกว่า 5,000 ไร่และคาดว่าจะมีผลผลิตดีหรือกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งการทำนายังไม่เพียงพอต่อการบริโภคทำให้ต้องสั่งนำเข้าจากต่างจังหวัดอยู่ถึงร้อยละ 90 ทำให้ไม่มีปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ส่วนข้าวที่ปลูกเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น เล็บนกปัตตานีและเข็มทอง

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *