ตรัง นำเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ถวายเป็นพระราชกุศล

ตรัง นำเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ถวายเป็นพระราชกุศล

ตรัง เทศบาลนครตรัง ร่มกับสำนักงานโครงการชลประทานตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการระบายน้ำลงสู่แม่ตรังได้อย่างรวดเร็ว ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

dsc02583 dsc02596 dsc02599 dsc02605 dsc02607
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ถนนน้ำผุด  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาลำคลองหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งนายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  กล่าวว่าโครงการพัฒนาลำคลองหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรณรงค์และแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในคลองน้ำผุด ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครตรัง เป็นลำคลองระบายน้ำจากชุมชนลงสู่แม่น้ำตรังและประชาชนได้นำน้ำบางส่วนมาใช้ในการเกษตร โดยทางเทศบาลนครตรังและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองได้ดำเนินการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำเสมอมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงปัญหาที่มาจากการตื้นเขินของแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และการขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชต่างๆที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการสัญจรทางน้ำและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ำ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานโครงการชลประทานตรัง และอีกหลายหน่วยงาน  นำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก คูคบอง ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าวจะช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางมนการระบายน้ำลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขัง ให้สามารถไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *