ตรัง จัดตั้งบริษัทประชารัฐสำเร็จ หวังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนตรัง

ตรัง จัดตั้งบริษัทประชารัฐสำเร็จ หวังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนตรัง

ตรัง จัดพิธีลงนามเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี ทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท หวังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนตรัง ซึ่งแนวทางประชารัฐนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวจังหวัดตรังอย่างแน่นอน

img_0416200959 img_0396200959 img_0397200959 img_0398200959 img_0415200959 img_0424200959 img_0425200959 img_0573200959 img_0578200959 img_0583200959 img_0648200959 img_0389200959 img_0394200959
วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ที่ห้องพระยารัษานุ ประดิษฐ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีลงนามจดทะเบียน จัดตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งร่วมกันลงนาม มี พัฒนาธุรกิจ การค้าตรัง ในฐานะนายทะเบียนร่วมลงนาม หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนเข้าร่วม ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการระดมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐาน รากของแต่ละจังหวัด ซึ่งวันนี้จังหวัดตรังก็ได้มีการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แล้ว โดยมี ทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท มีผู้ก่อการจำนวน 3 ท่าน รวมทั้งกรรมการบริษัท และมีภาคเอกชนจากส่วนกลาง 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถือหุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี การค้นหาชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีมีความพร้อมในการพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ประกอบด้วย 1.ด้านการเกษตร ฝรั่ง, มะละกอ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา 2.ด้านการแปรรูป เลือกสหกรณ์บ้านหนองครก โรงงานผลิต หมอนยางพารา ตำบลหนองปรือ ที่มีความสามารถผลิตหมอน ยางพารา ออกสู่ตลาดต่างประเทศ และ 3. ด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เกาะสุกร อ.ปะเหลียน, เกาะ ลิบง อ.กันตัง ,ถ้าเลเขากอบ อ.ห้วยยอด แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนบ้านลำขนุน อ.ย่านตาขาว  และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อำเภอรัษฎา ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง  (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด จะเข้ามาดำเนินการใน 3 ด้านหลัก โดยมีบริษัทภาคเอกชนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้
ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้ระดมหุ้น เพื่อเป็นทุนบริษัท สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้ง จำนวน 4,000,000 บาท จาก ทุกภาคส่วน หุ้นละ 1000 บาท ครอบคลุมทั้ง 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาค ประชาชน ประกอบด้วย 1.  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 หุ้น 1,000,000 บาท 2.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 390 หุ้น 390,000 บาท 3.ภาครัฐ จำนวน 400 หุ้น 400,000 บาท 4.ภาคเอกชน จำนวน 1,000 หุ้น 1,000,000 บาท 5.ภาควิชาการ จำนวน 50 หุ้น 50,000 บาท 6.ภาคประชาสังคม 50 หุ้น 50,000 บาท และ7.ภาคประชาชน 1,110 หุ้น 1,110,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 หุ้น เป็นเงิน 4,000,000 บาท มีการขับเคลื่อนโดยแต่งตั้งคณะ ทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และประธานหอการค้าจังหวัด เป็น หัวหน้าทีมภาคเอกชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกระบวน งานตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายอดิศร  ตันเองชวน  ประธานสภาอุตสาห กรรมจังหวัดตรัง  2.นายเสรี  พาณิชย์กุล ข้าราชการบำนาญ  3.นายอ้วน  คงพินิจพานิชกิจ  ประธานเครือข่ายกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทน ใน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐ สามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ มีเป้าหมายใน การทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนชาวตรัง มีรายได้ เพิ่มขึ้น และมีความสุข
ด้านนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้ดำเนินการเรื่องนี้มานานแล้วมีคณะทำงาน มีทั้งคณะขับเคลื่อนโดยมีผู้ว่าฯเป็นประธาน รวมทั้งการบริหารบริษัท จะมาจาก 5 ภาคส่วน ภาคส่วนละ 1 คน ซึ่งคนที่เป็นกรรมการจะไม่เป็นข้าราชการ และในส่วนหุ้นได้กระจายไปทั้ง 5 ภาคส่วนแต่ละส่วนก็ได้พร้อมแล้ว และวันนี้ได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐ สามัคคีตรัง จำกัด เป็นการเริ่มต้นถือกำเนิดในวันนี้ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้ร่วมประชุมใหญ่ครั้งแรกของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนตรังอย่างแน่นอน ซึ่งที่เห็นผลอย่างแน่นอนคือ ฝรั่ง กับ มะละกอ อ.รัษฎา รวมทั้ง การแปรรูปหมอนยางพาราของสหกรณ์บ้านหนองครก และการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมั่นว่าแนวทางประชารัฐนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวจังหวัดตรังอย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *