ตรัง คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปเน้นคุณภาพเรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ตรัง คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปเน้นคุณภาพเรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ตรัง คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปเน้น คุณภาพ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

img_1322150959img_1280150959img_1284150959img_1288150959 img_1298150959img_1310150959img_1318150959img_1324150959 img_1328150959
ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดตรัง รอบที่ 2 ประจำปี 2559 มีผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมคัดสรรเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 รอบที่ 2 (OTOP Product Champion : OPC)
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบับผลิตภัณฑ์ ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ OTOP และต้องการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรเพิ่มเติมได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ตามประเภทผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการด้านอื่นๆ รวม 7 คณะ และจังหวัดตรังกำหนดดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2559 รอบที่ 2 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *