ตรัง รองนายกฯตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจและรับมอบโฉนดที่ดินสร้างคลินิกครอบครัว

ตรัง รองนายกฯตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจและรับมอบโฉนดที่ดินสร้างคลินิกครอบครัว

ตรัง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจ เพิ่มการเข้าถึงบริการและลดอัตราการตาย ตั้งเป้าลดอัตราการตายเหลือน้อยกว่า ร้อยละ10 และรับมอบโฉนดที่ดินสร้างคลินิกครอบครัว โรงพยาบาลตรัง เพื่อจัดสร้างอาคาร คลินิกหมอครอบครัว เป็นการจัดบริการเชิงรุก เชิงรับ โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและเทศบาลนครตรัง เพื่อช่วยลดอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ผู้ป่วยเรื้อรังไม่ต้องเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตรัง

img_8856090959 img_8857090959 img_8864090959 img_8866090959 img_8871090959 img_8874090959 img_8875090959 img_8876090959
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตรัง ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจ ที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อน อาทิ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การทำบอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือด การผ่าตัดหัวใจ เพิ่มการเข้าบริการและลดอัตรการตาย ให้บริการรักษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง รับและส่งผู้ป่วยจากจังหวัดสตูล พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเข้ารับบริการเฉลี่ยปีละเกือบ 4,000 ราย
ทั้งนี้โรคหัวใจยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอับ 1 ใน 3 ของพื้นที่ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง กระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตรังให้เป็นศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจตั้งแต่ ปี 2552 เริ่มผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเมื่อเดือนเมษายน 2557 ซึ่งผลการดำเนินงานถึงเดือนสิงหาคม 2559 ให้บริการเช่น ทำทางเบี่ยงเส้นเลือกหัวใจ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ และผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมจำนวน 255 ราย
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจอุดตันตั้งเป้าลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งขณะนี้สูงถึง ร้อยละ 14 สาเหตุมาจากความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะอุดตันตั้งแต่ 2 เส้น ทำให้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือช็อกร่วมด้วย จึงได้จัดทำโครงการ ชุมชนต้นแบบ หัวใจดีเริ่มที่บ้าน โดยเลือกชุมชนที่มีผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ ตายสูงจำนวน 4 ชุมชน เป็นต้นแบบส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งทางโรงพยาบาลตรัง มีขนาด 551 เตียง ดูแลประชากรรวม 1,783,530 คนและเป็นสถานศึกษาร่วมผลิตและรับผิดชอบฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_8963090959 img_8974090959 img_8983090959 img_8985090959 img_8986090959 img_8987090959 img_9034090959 img_9049090959 img_9066090959 img_9085090959 img_9089090959 img_9098090959
และเวลา 11.30 น.ที่ ศูนย์กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย คลินิกหมอครอบครัว สวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เขตเมือง จังหวัดตรังพร้อมรับมอบโฉนดที่ดิน 2 แปลง รวมพื้นที่ 2 งาน 72.1 ตารางวา จากนายวรพงศ์ เลาหะสราญ ให้กับทางโรงพยาบาลตรัง เพื่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 2559 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเรื้อรัง ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง ทันตกรรม ชันสูตรโรค กายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย บริการด้านเวชศาสตร์ปฏิบัติครอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้นให้บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย ซึ่งขณะนี้มีการบริการคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 48 แห่ง ใน 16 จังหวัด
สำหรับจังหวัดตรัง มีผู้พิการ 483 คน เป็นผู้พิการติดเตียง 56 คน มีผู้สูงอายุ 7,447 คน เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 51 คน
ด้าน พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังบรรยาย จากเดิมเมื่อ 2 ปีก่อนทางโรงพยาบาลตรัง มีผู้ป่วยสูงมาก โดยทางโรงพยาบาลตรังจึงได้แยกคลินิกครอบครัวออกมา ซึ่งเป็นการบรรเทาจำนวนคนไข้ ที่จะเข้าไปโรงพยาบาล ซึ่งส่วนมากที่เข้าไปโรงพยาบาลจะพบหมอเฉพาะทาง ซึ่งในช่วงระยะสั้นทางหมอที่ผ่านการอบรมจะไปช่วยคลินิกหมอครอบครัว ในส่วนของจังหวัดตรัง ได้ทำมาก่อนแล้ว ซึ่งในแต่คลินิกจะรับผิดชอบคนไข้ได้ครอบคลุม สามารถที่จะมาตรวจเบื้องต้นได้ ซึ่งหากมีผู้ป่วยหนักก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตรังต่อไป

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *