ตรัง รพ.ตรังนำร่องประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง

ตรัง รพ.ตรังนำร่องประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง

ตรัง โรงพยาบาลตรัง จัดสัมมนาร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 9 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวง “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”ผ่านการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดใช้พลังงานของประเทศ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยโรงพยาบาลตรังมีหลายอาคารและมีผู้ป่วยมากขึ้นต่อวัน จึงต้องมีการร่วมมือประหยัดพลังงานปฏิบัติแนวทางร่วมกัน โดยเห็นผลได้ชัดเจนจากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าต่อเดือนละ 2 ล้านกว่าบาท ลดเหลือที่เดือนละ 4 แสนบาท ในขณะที่ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

img_8811090959 img_8813090959 img_8816090959 img_8885090959 img_8899090959 img_8903090959 img_8913090959 img_8921090959
วันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 9” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวง “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”ผ่านการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดใช้พลังงานของประเทศ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยทุกหน่วยงานราชการ ต้องเป็นผู้นำในการลดใช้พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างโรงพยาบาลทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการถ่ายทอดประสบการณ์จากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีการนำเสนอเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในหน่วยงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานภายในจังหวัดตรัง  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  และบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงพยาบาลตรังเป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีอาคารทั้งหมด 29 อาคาร ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง และมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งหมดรวม 1,812 คน และเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกวันตลอด24 ชั่วโมง มีผู้ใช้อาคารเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรล้วนแต่ใช้พลังงานมากตามไปด้วย จำนวนวันนั้นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2556-2559 เฉลี่ย 12% และมีแนวโน้มใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% มีค่าการใช้พลังงานหน่วย/เตียง-วัน ที่ 36%
โดยเมื่อโรงพยาบาลตรังนำมาตรการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานมาดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้พลังงานลงสูงสุด 20% หรือเกือบ 100,000 หน่วย หรือ ประมาณ 420,000 บาท และมีการใช้พลังงานหน่วย/เตียง-วัน ลดลงอยู่ที่ 30% เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลตรัง สามารถลดหน่วยการใช้พลังงาน 36,300 หน่วย หรือกว่า 145,200 บาท
จาการปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกัน เช่น มาตรการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน เวลา 11.30-13.30 น. และในเวลา 16.00 น. ก่อนเลิกงานครึ่งชม. ในส่วนของสำนักงานหรือหน่วยงานที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการ มาตรการติดตั้ง สวิทย์กระตุกเพื่อลดใช้หลอดไฟที่ไม่จำเป็น มาตรการเดินขึ้นลงบันได 2-3 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ การกำหนดเวลาต้มน้ำสำหรับเครื่องต้มน้ำร้อนติดผนัง เพื่อหลบช่วงเวลาพีคโหลดในหอผู้ป่วยใน เป็นต้น
เนื่องจากเรามีการใช้พลังงานสูงค่าไฟสูงมาก ได้ทำเรื่องอนุรักษ์พลังงานมาได้ประมาณปีกว่า และทำจริงจังเมื่อเดือนตุลาคม 2558  เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อเจ้าหน้าที่ให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ซึ่งในตัวโรงพยาบาลเองมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ไฟฟ้ามาก จึงต้องสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือต่างๆให้เกิดความถูกต้องและมีศักยภาพมากที่สุด โดยค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลตรังอยู่ที่ 2 ล้านบาทกว่าบาทต่อเดือน และมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 10% แต่ต้องค่อยๆเป็นไปซึ่งเริ่มเห็นผล 3 ปีที่ผ่านมา ค่าไฟลดลงเดือนละ 4 แสนกว่าบาทต่อเดือน เห็นได้ชัดเจนว่าประหยัดขึ้น ในกระทั่งที่ทางโรงพยาบาลตรังตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเข้าฤดูฝนทั้งโรคไข้เลือดออก ซึ่งผู้ป่วยในมีเตียง549 เตียง หากรวมเตียงเสริมแล้วจะมี 600 กว่าเตียง และผู้ป่วยนอกมีจำนวน 2,000 รายต่อวัน

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *