ตรัง ขนส่งตรังจัดอบรมเยาวชนต้นกล้า คุณสำนึก ขับขี่ปลอดภัย

ตรัง ขนส่งตรังจัดอบรมเยาวชนต้นกล้า คุณสำนึก ขับขี่ปลอดภัย

ตรัง ขนส่งตรังจัดอบรมเยาวชนต้นกล้า คุณสำนึก ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนของคนไทยที่มีอยู่ในสังคม คือ สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท เคารพ เกรงใจ ห่วงใย และการให้อภัย

IMG_9289270559 IMG_9295270559 IMG_9296270559 IMG_9309270559 IMG_9313270559 IMG_9316270559 IMG_9320270559 IMG_9331270559 IMG_9332270559 IMG_9337270559 IMG_9351270559 IMG_9357270559 IMG_9360270559 IMG_9371270559 IMG_9376270559
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ของนักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชนต้นกล้า “คุณสำนึก”เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนัก และกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ต้นทุนของคนไทยที่มีอยู่ในสังคม คือ สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท เคารพ เกรงใจ ห่วงใย และการให้อภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชยุต สุขมิ่ง ขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมเปิดกิจกรรม

IMG_7643270559 IMG_7652270559 IMG_7673270559 IMG_7676270559 IMG_7685270559 IMG_7688270559
สืบเนื่องจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรัง พบว่าประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ก็คือการขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดอุบัติต่าง ๆ มากมาย และปัญหาการจราจรในเมืองตรัง มีอยู่ไม่กี่ประการที่ทำให้รถติด เช่น รถโดยสารสาธารณะจอดไม่ตรงป้าย กีดขวางหรือจอดไม่ชิดด้านซ้าย การขับรถปาดเข้าขวางช่องจราจร การขับรถโดยไร้วินัยไม่เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน ที่บรรดาผู้ปกครองมักจอดรถรับ-ส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนลักษณะกีดขวาง เมื่อการจราจรชะลอตัวทำให้เกิดการติดขัดต่อเนื่อง เกี่ยวพันกันไปในถนนใกล้เคียงด้วย นี่คือจุดใหญ่ๆ ที่เป็นปัญหามาโดยตลอด และมีความพยายามจากตำรวจจราจรในการจัดระเบียบประจำจุดที่มีปัญหา ทั้งจุดตัดซอยและถนนบริเวณหน้าโรงเรียน แต่ปัญหาก็ยังมีต่อเนื่อง ซึ่งแม้ตำรวจจะทุ่มกำลังไปมากขนาดไหน แต่ก็ไม่ทำให้การจราจรคลี่คลายไปได้ สาเหตุมากจากการขาดวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนั่นเอง
ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้า “คุณสำนึก” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา และครู ให้มีความรู้ มีจิตสำนึกและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดจนนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในค่ายไปสู่การดำเนินการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
โดยโครงการเยาวชนต้นกล้า “คุณสำนึก” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 130 คน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผู้ที่ผ่านการร่วมกิจกรรม จะต้องกลับไปจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้กรอบห้าเสาหลักแห่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขององค์การสหประชาชาติ และส่งผลงานเข้าประกวดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *