สธ.ตรัง รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตรัง

สธ.ตรัง รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตรัง

สธ.ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตรัง

unnamed (1)050459           วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง  สธ.ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
สธ.ตรัง โดยนายธีระศักดิ์  มักคุ้น (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง) เป็นประธานในการประชุม
สืบเนื่องด้วยวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนตรัง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ เป็นประธานกรรมการ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นรองประธานกรรมการ มีผู็เชียวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวม ๒๕ ราย มีหน้าที่
– สำรวจข้อมูลและสถานการณ์การใช้โฟมบรรจุอาหารของผู็ประกอบการค้าด้านอาหาร จังหวัดตรัง

              – ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร และกลุ่มผู้บริโภคให้ทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์และอันตรายจากโฟม
– ร่วมมือกันจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและสนับสนุนหน่วยงานที่คิดค้นนวัตกรรม และแหล่งผลิตเพื่อการเลือกใช้ภาชนะอื่นที่ปลอดภัยบรรจุอาหารและรักษาสิ่งแวดล้อม
– กำหนดวันที่เหมาะสมประกาศเลิกใช้โฟมเต็มพื้นที่  ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร ตลาด ร้านค้า อาหาร แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
– เสนอและสนับสนุนข้อกำหนด มาตรการ ระดับนโยบายในการควบคุมอุตสาหกรรมการผลิต รองรับการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *