ขนส่งตรัง จัดกิจกรรมเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ พร้อมผู้ขับรถ

ขนส่งตรัง จัดกิจกรรมเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ พร้อมผู้ขับรถ

ขนส่งตรัง จัดกิจกรรมเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ พร้อมผู้ขับรถ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

IMG_5439241258 IMG_5474241258 IMG_5547241258
นายชยุต สุขมิ่ง ขนส่งจังหวดตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -17 เมษายน 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึกในการป้องกนและร่วมแนวคิดในการลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยได้จัดกิจกรรมเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ พร้อมผู้ขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง และจุดตรวจหน้าศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง
ทั้งนี้ดำเนินการตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ พนักงานขับรถ ในช่วงก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 โดยตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยของตัวรถโดยสารสาธารณะ และอุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถ ตลอดจนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ส่วนพนักงานขับรถให้ตรวจการมีใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบระยะเวลาการขับรถ ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลีย) ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตลอดจนให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะประจำจังหวัดตรัง (โทร. 1584) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง บริการข้อมูลในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง หากผู้โดยสารที่มีปัญหาขัดข้องหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง ก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1584 และได้จัดชุดตรวจการเคลื่อนที่ ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ และไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย (รถวิ่งขวา) เพื่อให้ผู้ขับรถได้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดIMG_5535241258

          ขนส่งจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งฯ จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้อย่างเพียงพอ โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตามที่กฎหมายกำหนด และการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ภายในเขตจังหวัดตรัง เพื่อหยุดวิ่งในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 นี้ ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวินัยจราจร งดเว้นการเสพของมึนเมาในขณะขับรถ เพื่อการป้อกงันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *