สธ.ตรัง รับประเมินแบบสำรวจ ITA

สธ.ตรัง รับประเมินแบบสำรวจ ITA

สธ.ตรัง รับประเมินแบบสำรวจ ITA ita050459

 วันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา  สาธารณสุขจังหวัดตรังทุกท่านเข้ารับการประเมินจากแบบสำรวจตามข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ( Integrity Culture ) คุณธรรมในการทำงาน ( Work Integrity ) โดยวิธีตอบแบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท. ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2559 นอกจากนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2559  มิติภายใน ประเด็นการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบคือ 1.ความโปร่งใส 2.ความรับผิดชอบ 3.การทุจริตคอร์รัปชั่น 4.วัฒนธรรมคุณธรรม 5.คุณธรรมในการทำงาน โดยมีนายธีระศักดิ์  มักคุ้น ( รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ) ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *