อบจ.ตรัง จับมือ ตร.ตรัง เติมความรู้ทักษะจราจรให้ครูแดร์ เพื่อต่อยอดปรับทัศนคติกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ

อบจ.ตรัง จับมือ ตร.ตรัง เติมความรู้ทักษะจราจรให้ครูแดร์ เพื่อต่อยอดปรับทัศนคติกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จับมือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังเติมความรู้ทักษะจราจรให้ครูแดร์ เพื่อต่อยอดปรับทัศนคติกฎจราจร ลดอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทั่วจังหวัดตรัง2 (3)0304591 (8)030459 4 (3)030459 6 (3)030459 7 (4)030459 9030459

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 ที่ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  พล.ต.ต.ดาวลอย  เหมือนเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการจราจร แก่วิทยากรตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จำนวน 95  คน

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยสูงเป็นอันดับสองของโลก และเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงจังหวัดตรังก็ประสบปัญหาการจราจร เช่น นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐต้องใช้งบประมาณในด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนขาดวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยวิทยากรตำรวจ (ครู D.A.R.E)  เป็นผู้ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในจังหวัดตรัง เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดอยู่แล้ว หากวิทยากรดังกล่าวสามารถเพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้กับนักเรียน เชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่งด้วย  สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการจราจร แก่วิทยากรตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จำนวน 95  คน ได้รับความร่วมมือจากตำรวจภุธรจังหวัดตรัง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และโรงพยาบาลตรังมาให้ความรู้ ตลอด 2 วัน คือ29-30 มี.ค. 2559  ซึ่งแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ /การปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น/สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างเมืองตรังให้น่าอยู่

 พล.ต.ต.ดาวลอย  เหมือนเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องชีวิตปลอดภัยด้วยวินัยจราจร กล่าวว่า สถานการณ์เกิดอุบัติเหตุในจังหวัดตรังน่าเป็นห่วง  ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจรจร อุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 51.90 %รองลงมาคือ รถปิกอัพ 26.15 %  และรถเก๋ง 13.14 % ตามลำดับ  ฉะนั้นครูแดร์ไม่ใช่แค่เอาความรู้ไปบอกเล่าให้แก่เด็กหรือเยาวชน เพราะเด็กๆสามารถค้นคว้า หรือศึกษาจากตรงไหนก็ได้ แต่ต้องเข้าไปปรับทัศนคติการใช้กฎจราจรที่ถูกต้อง  นอกจากนั้นการรู้จักรักษากฎหมาย ระเบียบจราจร ต้องเริ่มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน ทั้งข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทั่วไป ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน

ด้านนายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   กล่าวว่า ต้องขอบคุณในน้ำใจของครูแดร์ ที่เข้ามาทำงานเพื่อสาธารณะ และขอให้นำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มตำรวจอาสาเพื่อจะได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *