องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมพบปะผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมพบปะผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมพบปะผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง3 (6)030459 4 (7)030459 5 (6)030459 8 (4)030459    

 วันที่ 31 มี.ค. 2559   ที่โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง นายกิจ หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพบปะผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปี 2559  โดยมีนายวัชรินทร์ ศรีประสิทธิ์ ประธานกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดตรัง นายสมจิตร  คงฉาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นาฎยา หนูสมจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ร่วมในพิธี

ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพอนามัย รายได้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรมบรรเทาปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้สูงอายุด้วยกันเอง  ช่วยสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและไม่ทอดทิ้งกัน อันเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาของผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้สูงอายุย่อมมุ่งหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี การป้องกันปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะต้องมีการเตรียมการและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยต้องมีการพบปะพูดคุย ทบทวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้งานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดตรังมีความเข้มแข็งและยั่งยืนมีประสิทธิภาพ

              การจัดโครงการพบปะผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปี 2559   มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน พระครูสุธรรมสาธก   เจ้าอาวาส วัดธรรมาราม(นาปด) อำเภอนาโยง  บรรยายธรรมในเรื่อง การปฏิบัติตัวในบั้นปลายชีวิต   และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุภายในจังหวัดตรัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *