ศึกษาดูงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบปะและมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรชาวตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อำเภอนาโยง ตรัง จำนวนกว่า 50 คน ที่เข้าศึกษาดูงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบล นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง4 (2)030459 5 (3)030459 7 (3)030459 8 (1)030459

                        ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบล นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง   นายกิจ   หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พบปะและมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรชาวตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อำเภอนาโยง ตรัง จำนวนกว่า 50 คน ที่เข้าศึกษาดูงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในชุมชน และเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านพืชผลทางการเกษตรภายในสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อำเภอนาโยง ตรัง    โดยมีนายวิรัช  กาญจนพรหม  อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  นางจำเนียร กาญจนพรหม   ปราชญ์ชาวบ้าน และลูกชาย เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาและให้ความรู้ ด้านต่างๆ เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุกในสวนยางพารา การทำน้ำEM ไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
                         ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง  ในแต่ละวันจะมีกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง และโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติยางพาราตกต่ำ มีกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันมาศึกษาดูงานมากขึ้น เพื่อนำความรู้ทางการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ร่วมกับอาชีพสวนยางพารา ซึ่งหากหวังเพียงการปลูกยางและขายยางอย่างเดียวในปัจจุบันนั้นไม่ได้แล้ว  ต้องคิดหาอาชีพเสริมเข้าไปด้วย และที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง แห่งนี้  ปัจจุบันยังถือได้ว่าได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้ว เพราะนักท่องเที่ยว หรือคนทั่วไปก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานไปพร้อมๆกัน  ได้ความรู้ และยังได้ประโยชน์กลับไปสร้างงาน สร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัวอีกด้วย 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *