ตรัง สร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน

ตรัง สร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน  1 (7)030459 5 (2)030459 7 (2)030459

           วันที่ 23  มี.ค. 2559   ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง  ให้การต้อนรับ

        โครงการดังกล่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ร่วมกับกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือครู นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กศน. อำเภอละ 6 คน  รวม 60 คน เข้าร่วม ได้เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เห็นความสำคัญของการส่งเสริมและขายผลการใช้พลังงานทดแทน เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การทำเตาเผาถ่าน ถังขนาด 200 ลิตร  ,เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มรายได้ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงพลังงานและปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *