จ.ตรัง จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

จ.ตรัง จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

จ.ตรัง จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 25591 (11)030459 2 (5)030459 3 (5)030459 4 (6)030459

31 มี.ค. 2559  ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสายัณห์  อิทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559  โดยนายเดชรัฐ สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559  และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของจังหวัดตรัง ที่สมควรได้รับการชมเชยจากการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรัง จำนวน 10 ราย และ มี 3 ราย ประกอบด้วยนายยศกร  เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง  นายประพันธ์ วรรณบวร พัฒนาการอำเภอรัษฎา และ นางนฤทัย  ทองหวาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559 (ระดับประเทศ) และจะเข้ารับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 1 เม.ย.2559

รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากเป็นวันที่ต้องการให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ในการนำนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ ข้าราชการทุกคนจึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนดำเนินภารกิจทั้งปวง เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *