มอ.ตรังประชุมวิชาการระดับชาติ

มอ.ตรังประชุมวิชาการระดับชาติ

IMG_2190010459 IMG_2141010459 IMG_2148010459 IMG_2149010459 IMG_2162010459 IMG_2165010459 IMG_2167010459 IMG_2168010459 IMG_2169010459 IMG_2171010459
มอ.ตรังประชุมวิชาการระดับชาติ
วันนี้ (1 เม.ย.59) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายชัยพร พัฒนารักษ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน”โดยมี คณะผู้บริหารครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 100 คน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาจากหิ้งไปสู่ห้าง โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา การวิจัยนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ และที่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสสร้างเสริมความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างเพื่อขยายเครือข่ายงานวิจัยที่มีความเข้มแข็ง สามารถชี้นำให้เกิดการพัฒนา และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกันอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต
สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยการสร้างสรรค์ทางการจัดการในวันนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการการรัฐกิจและวิสาหกิจรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มีผู้นำเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สุนิภา ภาพ/ข่าว
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *