ตรัง เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง จัดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตรัง เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

333743333744IMG_2086010459 IMG_2090010459 IMG_2099010459 IMG_2100010459 IMG_2107010459 IMG_2117010459 IMG_2119010459 IMG_2123010459 IMG_2125010459 IMG_2128010459 IMG_2132010459 IMG_2134010459

IMG_2026010459 IMG_2027010459 IMG_2032010459 IMG_2034010459 IMG_2042010459 IMG_2045010459 IMG_2047010459 IMG_2058010459 IMG_2059010459 IMG_2061010459 IMG_2062010459 IMG_2067010459 IMG_2096010459 IMG_2101010459
ตรัง เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง จัดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
61 พรรษา ในวันที่ 2เมษายน 2559 นับเป็นปีมหามงคล อีกวาระหนึ่งทีพสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และได้สำนึกนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ภาษา นาฎศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และทัศนศิลป์ ทรงเป็นแบบอย่างของการเรียน การฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะด้วยพระวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไปสู่สาธารณชน เทศบาลนครตรังจึงได้จัด โครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษา 2เมษายน 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดเวทีเสวานาฯสาธารณะ การประกวดภาพถ่าย การประดับตกแต่งเมืองด้วยแสง การแสดงคนตรีไทยและการแสดงโขน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัดภักดี การเดินขบวนรณรงค์ โดยมีข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประมาณ 500 คน โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559

สุนิภา(เจี๊ยบ) ภาพ/ข่าว
และขอบคุณภาพโดรนจากพี่ต้อมค่ะ
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *