สื่อตรัง” นำภาคีเดินรณรงค์ต้านคอร์รัปชั่น ออกแถลงการณ์วันนักข่าว 5 มีนาฯ ส่องกระจกการทำหน้าที่ตัวเอง ยกประเด็นพิธีกรดังเป็นบทเรียน

สื่อตรัง” นำภาคีเดินรณรงค์ต้านคอร์รัปชั่น ออกแถลงการณ์วันนักข่าว 5 มีนาฯ ส่องกระจกการทำหน้าที่ตัวเอง ยกประเด็นพิธีกรดังเป็นบทเรียน

trang1 trang2 trang3 trang5 trang6 trang7 trang11

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 วันนักข่าว ในช่วงเช้า เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดตรัง จัดงานวันนักข่าว โดยมีกิจกรรมสำคัญคือเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกับภาคีในพื้นที่จังหวัดตรังทุกภาคส่วน อาทิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชมรมจักรยาน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงสัญลักษณ์และปลุกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นภัยร้ายต่อสังคมไทยในทุกระดับ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ร่วมขบวนรณรงค์ กว่า 600 คน ถือเป็นการจัดกิจกรรมสาธารณะในวันนักข่าวเป็นครั้งแรกของเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดตรังทุกแขนง โดยมีการจัดทำวารสารวันนักข่าว จังหวัดตรัง มีการรวบรวมข้อมูลการกำหนดของสื่อมวลชนจังหวัดตรังในยุคเริ่มแรกในปี 2476 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพียง 1 ปี จนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อแจกจ่ายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกอีกด้วย รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ผ่าน “แถลงการณ์สื่อมวลชนจังหวัดตรัง” 5 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสื่อมวลชลสากลสำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ จุดประกายเชื่อมสายสัมพันธ์สื่อมวลชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันสร้างสรรค์บริการข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ   สำหรับการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีที่มาจากการให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน รวมทั้งการทำหน้าที่ตรวจสอบสังคมในทุกมิติ อย่างตรงไปตรงมา รอบด้าน เป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรอิสระที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานจังหวัดตรัง

ผลจากการดำเนินงานในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังสะท้อนสัญลักษณ์ของความร่วมมือจากทุกภาคี  ทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อาทิ เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดตรังทุกแขนง สำนักงานป.ป.ช.ตรัง , สำนักงานจังหวัดตรัง , อบจ.ตรัง , เทศบาลนครตรัง , หอการค้าจังหวัดตรัง , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง , สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยงาน อาทิ  งานจราจร สภ.เมืองตรัง ,กองเทศกิจเทศบาลนครตรัง , ชมรมจักรยาน ชมลมสามล้อนครตรัง ตลอดจนภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างกันในทุกภาคส่วน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นภัยร้ายต่อสังคมไทยในทุกระดับ รวมทั้งการตระหนักในบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเอง ที่ต้องตระหนักถึงการทำหน้าที่ต่อสังคม และต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวเอง

ดังเช่น กระแสสังคมปัจจุบัน ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของพิธีกรข่าวท่านหนึ่งอยู่ในขณะนี้ โดยมีคำพิพากษาของศาลในกระบวนการยุติธรรม เสมือนเป็นกระจกสะท้อน ที่สังคมคาดหวังและเฝ้ามองต่อสื่อมวลชนเช่นกัน

ในนามของสื่อมวลชนจังหวัดตรังทุกแขนง ทุกสำนัก ขอปฏิญาณการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  รอบด้าน เท่าทัน และ เป็นธรรม โดยมีพี่น้องประชาชนเป็นประจักษ์พยานต่อไป

จำนง ศรีนคร  ภาพ/ข่าว

http://www.trangstory.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *