สธ.ตรัง  จัดโครงการอบรมสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สธ.ตรัง จัดโครงการอบรมสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สธ.ตรัง  จัดโครงการอบรมสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)1111090259

สธ.ตรัง จัดโครงการอบรมสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการให้บริการด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข และการเรียกเก็บค่าบริการ จังหวัดตรัง ปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง คณะผู้บริหารสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
เวลา 08.30 น.  บรรยาย “ทิศทางการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดตรัง ปี 2559” โดย นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิลก (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)
เวลา 09.30 น.  บรรยาย “สิทธิการรักษาพยาบาลคนต่างด้าวและการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” โดยวิทยากรจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา 10.30 น.  อภิปราย “การดำเนินงานประกันสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแรงงานต่างด้าว” โดย นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เวลา 11.30 น.  บรรยาย “การดำเนินงานผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์” โดย นายมงคล  สองทิศ นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
เวลา 13.00 น.  อภิปราย “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” โดย นายแพทย์เสรี  หงษ์หยก  (อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) , นายแพทย์สมศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ , นายแพทย์มงคล  เจนจิตติกุล , นายดนุพงษ์  สาเขตร์ , นายสมศักดิ์  จิรโรจน์วัฒน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *