ตรัง (Kicc off) โครงการร่วมสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควันส่งจำหน่ายเอกชนโดยตรง

ตรัง (Kicc off) โครงการร่วมสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควันส่งจำหน่ายเอกชนโดยตรง

ตรัง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัว (Kicc off) โครงการร่วมบริษัทอินโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันส่งจำหน่ายเอกชนโดยตรง เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางฯ ได้รับราคายางพาราอย่างเป็นธรรม เป็นแรงจูงใจที่ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา

20160204_1307000902591 20160204_1307230902591 20160204_1349470902591 20160204_1351300902591 20160204_1352280902591
ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด จ.ตรัง นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kicc off) โครงการร่วมบริษัทอินโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด จ.ตรัง โดยมีนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรมการบริษัทอินโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมา
สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด แห่งนี้ได้มีการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปยางพารา โดยการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อแปรรูป เป็นยางแผ่นรมควันแล้วจำหน่ายให้กับบริษัทอินโนเวรับเบอร์ ประเทศไทยจำกัด มหาชน โดยตรง ส่วนกำไรจากการดำเนินธุรกิจก็จะมาจัดสรรให้กับเกษตรกรสมาชิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ ของบริษัทอินโนเวรับเบอร์ ประเทศไทยจำกัดมหาชน ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราโดยตรง อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางฯ ได้รับราคายางพาราอย่างเป็นธรรม เป็นแรงจูงใจที่ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา
บริษัทอินโนเวรับเบอร์ ประเทศไทยจำกัดมหาชน เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้แก่ ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยี้ห้อ IRC tire ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนยางต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยางต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องทำความสะอาดเย็น ไฟฟ้า อิเล็อทรอนิกส์ ก่อสร้างฯลฯ จึงได้เกิดความร่วมมือ เปิดตัวโครงการร่วม บริษัทอินโนเวรับเบอร์ ประเทศไทยจำกัดมหาชน และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด จ.ตรัง เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้นำส่งยางแผ่นรมควันคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิก ผู้ปลูกยางพารา และพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควันให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในระบบมาตราสากล รวมไปถึงยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้สหกรณ์แห่งนี้ยังได้รับ ISO 9001 ในการยกระดับคุณภาพของยางพาราแผ่นรมควัน เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *