ตรัง ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน ประจำปี 2559

ตรัง ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน ประจำปี 2559

ตรัง ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน ประจำปี 2559An1 An2 An3 An7 An8 An9 An10 An11 An13 An19 An20 An21 An28

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการทางทะเลและชายฝั่ง “ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน ประจำปี 2559” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ช่วงเช้า กิจกรรมแบ่งปันโอกาส สร้างเวทีแข่งขันทางวิชาการ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อันดามันตอนล่าง ตรัง กระบี่ สตูล ช่วงบ่ายพบศิลปินเด็กใต้หัวใจรักษ์ทะเลคนเก่งแห่งอ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี “อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม” มาแบ่งปันน้ำใจ สร้างเสียงหัวเราะให้น้องๆทะเลอันดามัน , นิทรรศการให้ความรู้มากมาย อาทิจาก “มูลนิธิอันดามัน” , “อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม” “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด” นิทรรศการทางศิลปะ โดย “กลุ่มศิลปินสร้างศิลป์ถิ่นตรัง” ชมหนังสั้น “ปลูกหญ้าในใจคน” โดย “กลุ่มเยาวชนรักษาเล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกระพังสุรินทร์” และ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการทางทะเลและชายฝั่งมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ดำเนินโครงการ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีภารกิจรับผิดชอบทั้งการบริการทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ การจัดกิจกรรมในครั้งจึงนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย
…….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *