เทศบาลนครตรัง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร

เทศบาลนครตรัง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร

ตรัง เทศบาลนครตรัง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลหรือผู้บริหารIMG_6603290159 IMG_6610290159 IMG_6622290159 IMG_6627290159                      วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดตรัง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครตรัง ร่วมการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
IMG_7010300159 IMG_7014300159 IMG_7026300159 IMG_7027300159 IMG_7030300159 IMG_7039300159 IMG_7041300159 IMG_7089300159                      วันที่ 30 มกราคม 2559 นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร นำโดย นายเจริญวิทย์ พูลสิน สมาชิกสภาเทศบาลนคตรัง นายดำรงค์ เสกธีระ สมาชิกสภาเทศบาลนคตรัง นางสุมาลี ตาแหลม ผอ.กองวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ โดยได้กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยIMG_7144310159 IMG_7166310159 IMG_7175310159 IMG_7178310159 IMG_7213310159 IMG_7225310159 IMG_7229310159 IMG_7231310159 IMG_7262310159 IMG_7283310159 IMG_7295310159
การศึกษางานการผลิตสื่อโทรทัศน์ ช่อง Blue Sky
IMG_7564010259 IMG_7572010259 IMG_7583010259 IMG_7584010259 IMG_7586010259 IMG_7588010259 IMG_7592010259 IMG_7593010259 IMG_7601010259 IMG_7615010259 IMG_7618010259 IMG_7628010259 IMG_7636010259 IMG_7650010259 IMG_7665010259 IMG_7680010259 IMG_7685010259 IMG_7691010259 IMG_7711010259 IMG_7731010259 IMG_7738010259ทัศนศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ “กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร”
IMG_7771010259 IMG_7781010259 IMG_7785010259 IMG_7790010259 IMG_7792010259 IMG_7794010259 IMG_7826010259 IMG_7832010259 IMG_7847010259 IMG_7850010259 IMG_7855010259 IMG_7894010259 IMG_7898010259 IMG_7932010259 IMG_7934010259 IMG_7945010259 IMG_7958010259 IMG_7965010259ทัศนศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยุกระจายเสียง บริษัทเอไทมีเดีย จำกัด
IMG_7985010259 IMG_7988010259 IMG_7991010259 IMG_8001010259 IMG_8006010259 IMG_8019010259 IMG_8023010259 IMG_8029010259 IMG_8044010259 IMG_8049010259 IMG_8054010259 IMG_8058010259 IMG_8074010259 IMG_8090010259 IMG_8095010259 IMG_8100010259 IMG_8111010259 IMG_8112010259 IMG_8139010259 IMG_8143010259 IMG_8144010259 IMG_8145010259 IMG_8146010259 IMG_8147010259 IMG_8148010259 IMG_8149010259 IMG_8157010259 IMG_8164010259 IMG_8168010259 IMG_8171010259 IMG_8177010259และทัศนศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง ONE  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลหรือผู้บริหาร โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นสื่อกลางหรือตัวจักรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร อีกทั้งนำมาประยุกต์พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *