ตรัง ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน

ตรัง ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน

ตรัง ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน

12596491_1261738973852536_484094548_n030259 12607137_1261739010519199_684783891_n030259 12595946_1261892757170491_108220087_n03025912607219_1261739020519198_1801467104_n030259 12625634_1261893090503791_264436861_n030259 12625735_1261740007185766_429168921_n030259 12647822_1261892857170481_688407103_n030259                กศน.ตรัง จัดโครงการบรรณสัญจร  กิจกรรม ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือดีสู่บ้านหนังสือชุมชน โดยการนำทีมบรรณารักษ์จากห้องสมุดประชาชนอำเภอทุกแห่ง ปั่นจักรยานพร้อมเป้หนังสือ เพื่อไปมอบหนังสือที่ได้รับบริจาค จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่มีจิตศรัทธา ซึ่งได้ kick off บนเกาะลิบงเป็นที่แรก  โดยนายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังเป็นประธานปล่อยกระบวนรถจักรยานมุ่งสู่เกาะลิบง
นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ประการที่ 1 คือ การระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ประการที่ 2 คือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่านของประชาชน โดยการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น “บ้านหนังสือในชุมชน” ศูนย์ กศน. ตำบล และห้องสมุดประชาชนทุกประเภท  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอ่านของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันยุค ทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประการที่ 3  คือ การเพิ่มจำนวนสื่อดี หมุนเวียนไปสู่แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มอัตราการอ่านของประชากรกลุ่มผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไป นั้น ทางสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือมือสองเพื่อส่งมอบต่อบ้านหนังสือชุมชน นั้น   ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.ตรัง) หอการค้าจังหวัดตรัง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง  ร้านค้าต่างๆ และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอได้มอบหนังสือกว่า 3,000 เล่ม และครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม “ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือดีสู่บ้านหนังสือชุมชน” เป็นครั้งแรก  ซึ่งเป็นการรวมผู้บริหาร บรรณารักษ์ ครู และนักปั่นที่ชื่นชอบการอ่านกว่า 60 คัน ไปร่วมแบ่งปันความรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชนบนเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ครั้งต่อไป จะปั่นไปบ้านหนังสือชุมชนบ้านเขากอบ อ.ห้วยยอด และอำเภอต่างๆจนครบ 10 อำเภอ
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกันตัง  ได้กล่าวว่า กศน.อำเภอกันตัง ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการจัดกิจกรรม ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือดีสู่บ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนเกาะลิบงในครั้งนี้ก็เช่นกัน จะเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนบนเกาะลิบง  ผนวกกันทางบรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน
อย่างไรก็ตามท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคหนังสือมีหนังสือเป็นจำนวนมากและไม่ สะดวกที่จะนำมามอบให้ก็สามารถติดต่อให้ไปรับได้ โดยติดต่อที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-218-440

การศึกษา/อาชีพ  นพรัตน์  โชติเกามกุล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *