กศน.จัดพิธีรับมอบหนังสือและสื่อจากองค์การค้าของ สกสค. และภาคีเครือข่าย

กศน.จัดพิธีรับมอบหนังสือและสื่อจากองค์การค้าของ สกสค. และภาคีเครือข่าย

สำนักงาน กศน. จัดพิธีรับมอบหนังสือและสื่อจากองค์การค้าของ สกสค. และภาคีเครือข่าย
12583731_1260473863979047_150471632_n030259 12583747_1260473850645715_735650610_n030259 12606799_1260473870645713_1414689075_n030259 12625637_1260473867312380_390368472_n030259 12650438_1260473853979048_172422293_n030259
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ประการที่ 1 คือ การระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ประการที่ 2 คือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่านของประชาชน โดยการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น “บ้านหนังสือในชุมชน” ศูนย์ กศน. ตำบล และห้องสมุดประชาชนทุกประเภท  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอ่านของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันยุค ทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประการที่ 3  คือ การเพิ่มจำนวนสื่อดี หมุนเวียนไปสู่แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มอัตราการอ่านของประชากรกลุ่มผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ให้มีอัตราการอ่านสูงขึ้นกว่าเดิมตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยผลสำรวจ เมื่อปี 2558 ที่ร้อยละ 81.8   พร้อมกันนี้ด้วยความร่วมมือขององค์การค้าของ สกสค. และภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือแบบเรียนและหนังสือสาระความรู้ทั่วไป โดยจะมีการจัดส่งไปยังประชาชนที่อยู่ห่างไกลก่อนเป็นอันดับแรก
นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน เพื่อขจัดการไม่รู้หนังสือ และป้องกันการลืมหนังสือ แต่การดำเนินงานการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนจะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ องค์การค้าของ สกสค. มีความประสงค์ส่งมอบหนังสือและสื่อประกอบการเรียนให้สำนักงาน กศน.ได้นำไปใช้ในส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชน จำนวน 3,074,837 เล่ม ซึ่งคิดเป็นมูลค่า138,659,116.37 บาท และภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดย คุณราเมศ พรหมเย็น บริจาคสื่อสาระท้องถิ่นออนไลน์ เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. ทุกแห่ง และร่วมจัดนิทรรศการ ,การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย บริจาคหนังสือและสื่อ จำนวน 2,000 เล่ม ,สำนักพิมพ์วิญญูชน โดย คุณวรพงษ์ จีระวุฒิ บริจาคหนังสือทั่วไป จำนวน 51,964 เล่ม มูลค่า 6,158,430 บาท ,ทันตแพทย์อมรสิทธิ์ เมืองคุ้ม บริจาคหนังสือรักปาก รักษ์ฟัน จำนวน 5,700 เล่ม มูลค่า 570,000 บาท ,บริษัท แจ่มใส พับลิช ชิ่ง จํากัด โดย คุณเกียรติศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ บริจาคหนังสือทั่วไป จำนวน 100,000 เล่ม มูลค่า 15,717,504 บาท ,มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และกรรมการจัดทำหนังสือ ศิลป์สิรินธร์ ศิลปิน,สยาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาดา อรุณเวช อารัมภีร บริจาคหนังสือ ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม จำนวน 164 เล่ม มูลค่า 82,000 บาท ซึ่งหนังสือและสื่อประกอบการเรียนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเดินทางไปกับกองคาราวานส่งเสริมการอ่าน เพื่อเดินทางไปยัง ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
กศน.จังหวัดตรัง เช่นกันเปิดรับบริจาคหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือใหม่ หรือหนังสือมือสอง เพื่อนำมาคัดแยกจัดส่งมอบไปให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอต่าง ๆ ทั้งทั้งจังหวัดตรัง  รวมทั้งบ้านหนังสือชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือดี มีคุณภาพ ผนวกกันทางบรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจติดตามสถานการณ์บ้านเมือง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ต้องการบริจาคหนังสือมีหนังสือเป็นจำนวนมากและไม่ สะดวกที่จะนำมามอบให้ก็สามารถติดต่อให้ไปรับได้ โดยติดต่อที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-218-440

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *