ตรัง ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบทุนเด็กเล็กอบต.โคกสะบ้า

ตรัง ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบทุนเด็กเล็กอบต.โคกสะบ้า

ตรัง ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบทุนเด็กเล็ก อุปการะเด็กให้กับเด็กยาจนและด้อยโอกาส จำนวน 20 ทุนทุนละ 1,200 บาท พร้อมมอบของขวัญให้เด็ก

IMG_15752301591 IMG_15772301591 IMG_15792301591 IMG_15812301591 IMG_15842301591 IMG_15892301591 IMG_51542301591 IMG_51612301591 IMG_51832301591 IMG_51892301591 IMG_52042301591                         ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า หมู่ที่ 6 ต.โคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวิชชุมา บุตรโพธิ์ รองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ให้กับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า และมอบทุนอุปการะเด็กให้กับเด็กยาจนและด้อยโอกาส จำนวน 20 ทุนทุนละ 1,200 บาท พร้อมมอบของขวัญให้เด็ก ประกอบด้วย เสื้อกันหนาว เสื้อยืด ถุงเท้า สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ง ตุ๊กตา และเครื่องเขียน จำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารขนมแก่เด็กและผู้ปกครองเด็ก รวม 100 คน
ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 โดยแบ่งการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯเป็น 2 ส่วน คือ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อ.นาโยง จังหวัดตรัง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 2 โดยมีภารกิจรับเด็กเล็กเข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์ฯอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปีเต็ม ปัจจุบันมีเด็กเล็กเข้ารับการเลี้ยงดู จำนวน 95 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน แม่บ้าน 1 คน
ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวคาดว่าผลที่ได้รับ สามารถช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 100 คน นอกจากนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและมีใจเมตตา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางติดต่อได้ที่กรมการพัฒนาชุมชนโทร 021-416128 และจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม”

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *