เทศบาลนครตรัง เปิดชำระภาษีประจำปี 2559

เทศบาลนครตรัง เปิดชำระภาษีประจำปี 2559

เทศบาลนครตรังเปิดชำระภาษีประจำปี 2559 ในวันหยุดราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เสียภาษี 2559170159
นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษานายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2559 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของที่ดิน เจ้าของทรัพย์สินที่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่ผู้เป็นเจ้าของ เช่น บริษัท โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า แฟลต บ้านเช่า โรงแรม ธนาคาร คลังสินค้า และสถานประกอบการต่างๆ ที่มีโรงเรือนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง สามารถยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และยื่นชำระค่าภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ภาษีป้าย เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายละเอียดของป้ายและยื่นชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559
ภาษีบำรุงท้องที่ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินในเขตเทศบาลนครตรัง ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ โดยนำเอกสารสิทธิ แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3 ก. และหนังสือ ส.ป.ก.มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน 2559
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เทศบาลนครตรังเปิดบริการรับชำระภาษีในวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. สามารถยื่นชำระภาษีได้ที่กองคลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 075-218017.

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *