อบจ.ตรัง ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รุ่นแรกปี 2559

อบจ.ตรัง ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รุ่นแรกปี 2559

ตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดต่อเนื่องโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รุ่นแรกปี 2559 ที่โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน2 (5)170159 4 (3)170159 5 (2)170159 6 (1)170159 7 (2)170159
วันที่  15 ม.ค. 59   นายกิจ   หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง   โดยมีนายภิญโญ  จินตนปัญญา   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  กล่าวรายงาน และมีนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไป-กลับ สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน
การจัดโครงการนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรในจังหวัดตรัง มีความหนาแน่นติดขัดในช่วงเร่งด่วนคือช่วงเช้ากับช่วงเย็น โดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษา หน้าตลาด ตลอดจนย่านชุมชนต่างๆ  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้ใช้รถขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จะยิ่งเพิ่มปัญหาและจะนำมาซึ่งความเสียหายด้านร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ หากไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสสูญเสียเพิ่มเป็นทวีคูณ
ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากปัญหาจราจร ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งลดการสูญเสียที่เกิดจากการจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  จึงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตรัง ,สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังมอเตอร์ไซด์ และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  จัดโครงการฯนี้ขึ้น   โดยนักเรียนผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้เรื่องสิทธิของประชาชนตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,ความรู้เรื่องสัญญาณจราจร พร้อมสาธิต จากสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง ,ความรู้เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  จากห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังมอเตอร์ไซด์  หลังจากนั้นทำการทดสอบขับรถจักรยานยนต์ ณ สนามฝึกขับรถชั่วคราว และตั้งแถวขบวนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *