งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรังประจำปี 2558

งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรังประจำปี 2558


IMG_502023125812312582 IMG_502723125812312582 IMG_502823125812312582 IMG_503323125812312582 IMG_503523125812312582 IMG_503823125812312582 IMG_504223125812312582 IMG_504723125812312582

IMG_503523125812312582 IMG_504623125812312582

ตรัง  ผู้ว่าตรังเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลพิการตัวอย่างแต่ละประเภท 7 คน ผู้ดูแลคนพิการตัวอย่างของจังหวัดตรัง จำนวน 2 คน บุคคลที่ทำงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 1 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากล และเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 700 คน
วันนี้ (23 ธ.ค. 58) ที่อาคารอเนกประสงค์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เขตเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกับองค์กรคนพิการทุกประเภทของจังหวัดตรัง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากล และเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการ และความพิการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายคนพิการและประชาชนร่วมงานจำนวน 700 คน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคคลพิการตัวอย่างแต่ละประเภท จำนวน 7 คน และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 คน บุคคลทำงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 1 คน องค์กรคนพิการที่มีการดำเนินงานด้านคนพิการดีเด่น จำนวน 2 แห่ง และสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่น จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งมีการแสดงของนักเรียนพิการ การออกหน่วยบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การจับสลากของขวัญของรางวัลแก่คนพิการ การจัดเลี้ยงอาหารสำหรับคนพิการ และการบริการเสริมสวยให้กับคนพิการอีกด้วย

สุนิภา ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *