ตรัง ขปส.22 จังหวัดจากทั่วประเทศยื่นหนังสือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาที่ดินหลายเรื่อง

ตรัง ขปส.22 จังหวัดจากทั่วประเทศยื่นหนังสือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาที่ดินหลายเรื่อง

ตรัง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) 22 จังหวัดจากทั่วประเทศยื่นหนังสือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาที่ดินหลายเรื่อง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 22 จังหวัด

IMG_5356221258 IMG_5361221258 IMG_5366221258 IMG_5370221258 IMG_5374221258 IMG_5386221258 IMG_5398221258

วันที่ 22 ธ.ค. 58  ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง นายกุศล  แก้งเพ็ง  นางกันยา ปันกิติ ตัวแทนคณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และชาวบ้านเทือกเขาบรรทัดจาก 6 อำเภอในจังหวัดตรัง ได้แก่  อำเภอนาโยง อำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน  กว่า  50  คน เดินทางมายื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี ผ่านนายนิพันธ์  ศิริธร รองผู้ว่าราชจังหวัดตรัง กรณีที่เคยได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของ (ขปส.) โดยเฉพาะเรื่องการขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน และ นโยบายโฉนดชุมชน แต่ปรากฏว่าข้อเสนอและข้อเรียกร้องของ ขปส. ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ดังนั้นจึงได้ทำหนังสือเร่งรัดให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ทบทวนมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และมีมติ ครม.ให้ขยายกำหนดเวลายุบเลิกสถาบันฯจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี 2. ขอให้มีคำสั่งการเร่งรัดการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 167 ล้านบาท 3. ขอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับสถาบันฯ จำนวน 690 ล้านบาท เพื่อให้ดำเนินกิจการภารกิจขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์  4.ขอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนหนังสือเวียน ของสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้เจ้าหน้าที่สำนักงานโฉนดชุมชนยุติบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ลงและขอให้เร่งรัดการแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธาน ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 และ ฉบับที่ พ.ศ. 2555  และขอให้สำนักโฉนดชุมชนยังคงดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และรับคำร้องการยื่นคำขอโฉนดชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชนที่ยื่นขอดำเนินการโฉนดชุมชนต่อไป 5. ขอให้ชะลอการประกาศเขตอุทยานเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประเทศอนุรักษ์จาก 38.8 ล้านไร่ เป็น 43.5 ล้านไร่ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกันเขตพื้นที่ออกก่อนการประกาศ โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบของผู้แทนชุมชรและเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบแนวเขตอุทยานฯร่วมกัน 6.ให้มีการทบทวนและแก้ไขการดำเนินงานตาม “แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก ที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” และคำสั่ง/ประกาศ คสช. ที่ส่งผลกระทบอันไม่เป็นธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชนและไม่ได้เป็นไปตามการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ดังที่ภาคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตและได้นำเสนอประเด็นมาแล้วหลายครั้ง และ7.ให้เร่งรัดให้มีการกำหนดนัดหหมายวันเวลาในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างระดับจังหวัด เป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้คณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กล่าวว่าขอให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินการตามข้อเสนอข้างต้นและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการอย่างเป็นทางการให้กับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ทราบเป็นการเร่งด่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ยืดเยื้อมายาวนานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล “คืนความสุขให้ประชาชน” โดยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จะติดตามแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ถ้าหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) พร้อมที่จะยกระดับการดำเนินการในมาตรการต่อไป

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *