เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดเวทีชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ-สหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดเวทีชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ-สหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดเวทีประชาคมชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ-สหกรณ์ และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
1915210_1186852591328266_6254167414278688710_n2112581 12342712_1186761908004001_1512196906934011219_n2112581                         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรัษฎา หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ได้ร่วมกับ นายสมหมาย ธรรมกิจ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ จัดเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ การบริหารสถานการณ์ภัยแล้ง การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้และแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำนวน 30 ราย947083_1187804704566388_6847558368228875734_n2112581 12347923_1187810821232443_4285652853552303127_n2112581                           วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ได้ร่วมกับ นายไม ไกรสุทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ จัดเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ การบริหารสถานการณ์ภัยแล้ง การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้และแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิต       ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำนวน 30 ราย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *