Global Nature Fund (GNF) หรือกองทุนธรรมชาติทั่วโลกลงพื้นที่เยี่ยมชมป่าชายเลนจังหวัดตรัง

Global Nature Fund (GNF) หรือกองทุนธรรมชาติทั่วโลกลงพื้นที่เยี่ยมชมป่าชายเลนจังหวัดตรัง

ตรัง องค์กร Global Nature Fund (GNF) หรือกองทุนธรรมชาติทั่วโลก ร่วมมือหลายองค์กรในการจัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในภูมิภาคเอเชีย พร้อมลงนำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชมป่าชายเลนในจังหวัดตรัง เพื่อเฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การวิจัยและการพัฒนาอนุรักษ์ป่าชายเลนสู่อนาคตต่อไป
IMG_48701812581 IMG_48741812581 IMG_48801812581 IMG_49091812581 IMG_49311812581 IMG_49361812581 IMG_49431812581 IMG_49691812581 IMG_49891812581 IMG_49981812581 IMG_50081812581 IMG_50101812581 IMG_50111812581
ที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง กลุ่มองค์กรโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในภูมิภาคเอเชีย ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางค้างคาว โดยเยี่ยมชมนิทรรศการทางโรงเรียนเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณป่าชายเลนของจังหวัดตรัง และมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่เด็กๆในโรงเรียน ทั้งนี้ทางกลุ่มที่มาเยี่ยมชมมีด้วยกันทั้งหมด จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติหลายประเทศด้วยกัน มีทั้ง ประเทศเยอรมัน ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศแคนนาดา และประเทศกัมพูชา ซึ่งนำโดย Mr.Udo Gattenlöhner และ Ms.Katharina Trump ซึ่งเป็นชาวประเทศเยอรมัน อยู่ในกลุ่มองค์กร Global Nature Fund (GNF) หรือกองทุนธรรมชาติทั่วโลกเป็นประธานและผู้สนับสนุนหลักจากองค์กร Global Nature Fund (GNF)กองทุนธรรมชาติทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งนี้ สำหรับเป้าหมายโครงการ การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลาย จำนวน 60 ไร่ โดยฟื้นฟูให้ใกล้เคียงกับป่าชายเลนธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยมีอยู่เดิม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลนและบริเวณชายฝั่ง โดยโครงการนี้สนับสนุนแนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนหรือระบบนิเวศป่าชายเลนทั้งระบบ คือ การฟื้นฟูโดยเลียนแบบธรรมชาติใกล้เคียง โดยคำนึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการฟื้นคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบน้ำเข้าออกในพื้นที่ที่จะฟื้นฟู มีการเฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง อาจมีการปลูกเสริมด้วยพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกันกับชนิดพันธุ์ที่พบในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ได้นำทีมคณะลงพื้นที่เยี่ยมป่าชายเลนที่บริเวณแหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อเก็บข้อมูลและเฝ้าสังเกตลักษณะป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อนำไปสู่การต่อยอดในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนสู่อนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *