ตรัง คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ต้องแสดงฉลากวันหมดอายุและปราศจากแอลกอฮอล์

ตรัง คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ต้องแสดงฉลากวันหมดอายุและปราศจากแอลกอฮอล์

ตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ต้องแสดงฉลาก วันหมดอายุและปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบจะดำเนินตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

IMG_4460141258 IMG_4468141258 IMG_4474141258 IMG_4482141258 IMG_4496141258 IMG_4502141258 IMG_4518141258 IMG_4530141258 IMG_4533141258

                      ที่ห้างสรรพสินค้า อ.เมืองตรัง นายสายัณห์  อินทรภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง  นายอาวุธ  วงศ์สวัสดิ์  พาณิชย์จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจการเช้าสินค้าปีใหม่ ทั้งนี้เทศกาลปีใหม่นี้ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ อาทิ อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ ขนม ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งอาหารสด เป็นต้น โดยห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ ซูเปอร์มาเก็ต หรือแม้แต่ร้านขายของชำ ล้วนอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการนำมาจัดกระเช้าของขวัญให้เลือกตามต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากอาหารจัดรวมในภาชนะ ซึ่งหมายถึงการจัดให้อาหารมากกว่าหนึ่งชนิด หรือชนิดเดียวกันแต่มีหลายจำนวน ซึ่งจัดรวมในภาชนะเดียวกันที่มีการหุ้มห่อเพื่อจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะอื่นใด จะต้องแสดงฉลากอาหารที่จัดรวม มีข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย โดยต้องระบุชื่อประเภท หรือชนิดอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารหากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท จึงขอให้ผู้จำหน่ายทุกท่านให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ในส่วนของผู้บริโภค หากพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ ขอให้ผู้บริโภคแจ้งร้องเรียน ได้ที่สายด่วน อย 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร. 075 205627 ได้ในวันและเวลาราชการ อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง เพราะจะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีไม่หมดอายุ
IMG_4541141258                       นอกจากนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้ฝากเตือนผู้ประกอบการและให้แนวทางในการจัดกระเช้าของขวัญ ต้องปราศจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30(5)ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะบังคับซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นการใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในกระเช้าไม่ว่าจะใส่บางส่วนหรือใส่ทั้งหมดก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องขายให้ถูกเวลา ถูกสถานที่และห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ไม่โฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการห้ามตามกฎหมาย

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *