อบจ.ตรังมอบพันธุ์ผักบ่อน้ำร้อน

อบจ.ตรังมอบพันธุ์ผักบ่อน้ำร้อน

1 (1) 3 4 5 (1) 6 (1) 6 7

ตรัง นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรังเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2558 ณ อบต.บ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ถือเป็นโครงการต่อยอดเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดตรัง
วันนี้ 15 ต.ค.58 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2558 ณ อบต.บ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จ.ตรัง มีผู้นำในท้องที่ และเกษตรกรในตำบลบ่อน้ำร้อน เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 250 คน ได้รับต้นกล้าพืชผักและพันธุ์ไม้ รายละ 46 ต้น ประกอบด้วยต้นพันธุ์พริก มะเขือ มะละกอ ขี้เหล็ก มะตูมซาอุ มะม่วงหิมพานต์ และมะเม่า รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,500 ต้น นำไปปลูกบริโภคในครัวเรือนต่อไป
องค์การบริหารส่วนจ.ตรังได้อนุมัติงบประมาณให้ศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยงจ.ตรัง ดำเนินการส่งเสริมให้ชาวตรังปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคมาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งในปี 2558 ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์พืช และจัดการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรและเกษตร จ.ตรังปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและเสริมรายได้แก่ครัวเรือนและส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ.ตรัง ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรใน จ.ตรังจำนวน 10,000 ครัวเรือนและขยายผลจากผู้เข้าร่วมโครงการอีก(10,000 X 4) รวมเป็น 50,000 ครัวเรือน ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 รุ่นๆละ 250 คน พร้อมสนับสนุนต้นกล้าพืชผัก พันธุ์ไม้แก่เกษตร จำนวน 46ต้น/ครัวเรือน รวมพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่สนับสนุนเกษตรกรในเขตพื้นที่จ.ตรัง จำนวน 460,000 ต้น
นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่าโครงการนี้ฯ ถือเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อบจ.ตรัง ดำเนินการอยู่ เมื่อประชาชนพบว่ามีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคอ้วน ลงพุง ไขมัน ความดัน ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง หวาน มัน เค็ม มากเกินไป การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารให้น้อยลง เน้นพืชผัก ผลไม้ จะช่วยป้องกันโรคได้ และต้องการให้ผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการและรับพันธุ์กล้าไม้นำไปปลูกไว้บริโภครับประทานเองแล้ว ให้แบ่งปันพันธุ์กล้าไม้ให้กับเพื่อนบ้านรอบๆ 4 ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันในชุมชน แสดงความมีน้ำใจต่อกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยมาแต่โบราณ

บุณรดา กะเดช ประชาสัมพันธ์อบจ.ตรัง ภาพ/ข่าว
http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *